Amine Bakkali. Beeld: Marijke Groot
Amine Bakkali. Beeld: Marijke Groot

Amine Bakkali over het ontwikkelen van talent

Algemeen Human Interest Jeugd

‘Laat jongeren mee aan het roer staan’

BODEGRAVEN - Hij is pas 26 jaar en al regelmatig te gast op ministeries en het koninklijk paleis om te praten over zijn onderzoeken en adviezen te geven. Amine Bakkali, geboren en getogen in Bodegraven, kan het zelf bijna niet geloven. “Ik ben nu al waar ik had gehoopt over tien jaar te zijn. Mijn droom was om in Bodegraven het verschil te gaan maken voor jongeren en dat langzaam uit te bouwen. Het is anders gelopen.” De droom gaat hij trouwens nog wel verwezenlijken, alleen iets later.

door Elly de Knikker

Amine volgt zijn havo-opleiding aan het Antoniuscollege in Bodegraven en later in Gouda. Eenmaal op het hbo en kiest hij de opleiding ‘Management in de Zorg’. Een passende opleiding, blijkt bij doorvragen. “Zie ik iemand alleen zitten, dan stap ik er al snel op af om een praatje te maken. Ik ben geïnteresseerd in de verhalen die iemand te vertellen heeft en ik wil ervoor zorgen dat het goed gaat met die persoon.”

Tijdens het tweede leerjaar op het hbo, nu drie jaar geleden, werkt hij als vrijwilliger mee aan Mind Young Academy, een project waarin hij langs scholen trekt om het belang van mentale gezondheid onder de aandacht te brengen. De sympathieke en gedreven Amine valt op en hij wordt uitgenodigd om het project mede te presenteren aan koningin Máxima. Zijn naam raakt vanaf dat moment bekend en het paleisbezoek blijkt bepalend voor de start van zijn loopbaan.

Mentale gezondheid bij jongeren

In 2021 wordt de dan afgestudeerde Amine gebeld of hij wil meewerken aan de opzet van een tienjarenprogramma over mentale gezondheid bij jongeren. Het programma had nog geen naam en de precieze invulling van de functie was ook nog niet helder: de ideale job voor een creatief persoon als Amine. “Ik ben gevraagd als kwartiermaker. We kijken naar wat er nodig is voor een positief effect op de mentale gezondheid van jongeren.”

Jongeren aan het roer

Amine is zeer uitgesproken over de rol die jongeren kunnen en moeten vervullen. “Ik vind dat je jongeren écht moet betrekken bij een thema’s die over hen gaan. En dan bedoel ik niet dat je een programma schrijft en daarna vraagt wat ze ervan vinden. Nee, jongeren moeten vanaf het begin mede aan het roer staan. Daarom heb ik bij de start van dit nieuwe programma veel jongeren in de leeftijd tussen 12 en 27 jaar uitgenodigd om naar het FC Utrecht stadion te komen om daarover te praten. Samen met hen is de richting voor het programma bepaald en is de naam bedacht: MIND Us.” Zeven jongeren nemen plaats in een Raad van Richting, dat is een jongerenraad die de richting van het MIND Us bewaakt en bijstuurt als dat nodig is.

Invloed en verantwoordelijkheid

“Driekwart van de mentale problemen ontstaat voor je 25e. Dus, als we mentale problemen bij de jeugd kunnen voorkomen, zijn we zóveel moeilijkheden voor. Daarom zet ik mij in voor juist deze leeftijdsgroep. Als mentale gezondheid bespreekbaar is op deze leeftijd, zie je hoe groot het supportnetwerk van een jongere kan zijn: van influencers op social media tot trainers op de lokale sportclub. Al die groepen moeten zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheid.”

Social media

Mooie woorden, maar hoe werkt zoiets in de praktijk? “Oké, neem de influencers op kanalen als  Youtube of Instagram - ze noemen zichzelf liever content creators trouwens. Zij ontvangen vaak dm’s (persoonlijke berichten) waarin hun volgers hun problemen uiten. Binnen MIND Us hebben we een schema gemaakt waarmee je snel kunt zien waar die persoon dan terecht kan voor hulp. Dan kan heel laagdrempelig zijn, zoals bijvoorbeeld de Kindertelefoon. Door dit schema te volgen kunnen de content creators jongeren makkelijk verder helpen. Simpel, maar doeltreffend. En het bestond nog niet. Dit schema, wij noemen het de routekaart, hebben koningin Máxima en ik onlangs gezamenlijk overhandigd aan de content creators.” (Zie foto.)

‘Het hoeft niet altijd een 10 te zijn’

“Onze koningin heeft een grote persoonlijke interesse in mentale gezondheid bij jongeren en is daarom ere-voorzitter van MIND Us. Wij spreken regelmatig de voortgang van het tienjarenplan met haar door. Een van de uitspraken van de koningin is ‘het hoeft niet altijd een 10 te zijn’. Ik herhaal dat graag. Laten we accepteren dat het soms moeilijk is, praat erover en luister ernaar zonder iemand meteen in een hokje te stoppen. Je hart luchten is soms al genoeg om weer verder te kunnen.” 

Bodegraven-Reeuwijk

Amine heeft in drie jaar tijd meer bereikt dan in dit artikel beschreven kan worden. We besteden wel graag ruimte aan zijn toekomstplannen voor de jongeren in Bodegraven-Reeuwijk. “Ik voel de drang om in mijn eigen gemeente het verschil te maken. We hebben binnen de gemeentegrenzen zoveel talent! Als we wat meer met elkaar in gesprek gaan, kunnen we samen een fijnere leefwereld creëren.” Amine zit vol ideeën, maar weet dat losse plannen op zich niets oplossen. “We moeten eerst de bestaande initiatieven met elkaar verbinden.” Tactvol geeft Amine een aantal adviezen voor verbetering van de bestaande situatie in Bodegraven-Reeuwijk. “We kunnen het sociaal team binnen de gemeente ondersteunen door wat meer samen te werken. Het zou fijn zijn als iedereen durft door te verwijzen naar elkaar. Dat begint met duidelijkheid over wat er allemaal aan voorzieningen is. In de gemeente zijn we op de goede weg, maar we zijn er nog niet. Waarom gaan bijvoorbeeld de jongerenwerkers niet één keer per seizoen langs bij elk elftal in de gemeente? Ik pleit vooral ook voor het geven van een prominentere plaats aan jongeren in het hart van de gemeente. De locatie van de Zon doet geen recht aan de ambitie van de gemeente.”

Voetbaltrainers

Als laatste doet Amine een oproep aan iedereen die met jongeren werkt. Hij vat deze groep samen als ‘de voetbaltrainer’. “Besef hoe belangrijk jouw rol als trainer is. Je bent een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een jongere. Je bent een voorbeeld. En je bent iemand die snel veranderingen kan signaleren. Er zijn zoveel laagdrempelige hulpverleningsinstanties, óók lokaal, waar jongeren geholpen kunnen worden. Jij kunt ze de tip geven om eens hulp te zoeken. Je kunt er zoveel moeilijkheden mee voorkomen.” 

“Mijn droom is om een organisatie op te richten waar jongeren op de juiste plek zijn om te excelleren. En die organisatie start ik in Bodegraven-Reeuwijk. Ik vind dit een fijne gemeente en wil er graag blijven wonen. Al moet ik dan nog wel even sparen…” 

Streamer:

“Driekwart van de mentale problemen ontstaat voor je 25e.”

“Het hoeft niet altijd een 10 te zijn” - H.M. Koningin Máxima

Koningin Máxima, erevoorzitter van MIND Us, is aanwezig bij een bijeenkomst over de invloed van social media op de mentale gezondheid van jongeren. MIND Us wil dat jongeren grip krijgen op hun mentale gezondheid, zich veerkrachtig ontwikkelen en hulp weten te vinden als dat nodig is. Beeld: Robin Utrecht