Tom Nederend (links) en Bart Oostvogels spreken op het symposium 'Elektrisch brengt je verder'
Tom Nederend (links) en Bart Oostvogels spreken op het symposium 'Elektrisch brengt je verder' Privefoto

Symposium ‘Elektrisch brengt je verder’

Algemeen Duurzaam Ondernemers

Energietransitie: daar krijg je energie van

Bodegraven-Reeuwijk - Van fossiele brandstoffen naar elektrische aandrijving of rijden op waterstof; het thema staat hoog op de agenda om uitstoot van CO2 en stikstof te verlagen. Veel ondernemers worstelen met de vraag of ze nu moeten investeren in elektrische of waterstof aangedreven voertuigen en werktuigen. Maar hoe en kan het bedrijfseconomisch? Dit vraagstuk staat centraal in een symposium van OPBR Duurzaam ‘Elektrisch brengt je verder’ op maandag 5 juni in Bodegraven.

“Zero-emissie, je hoort het steeds vaker tegenwoordig, maar er is wel een kanttekening”, zegt Managing Director Tom Nederend van Buro N11. “Rijden op elektriciteit en ook waterstof is inderdaad emissievrij, maar de gebruikte stroom en waterstof zijn nog lang niet altijd 100% groen. Dat verandert overigens wel en de energietransitie is onomkeerbaar. Dus is het tijd om nu te kijken wat voor jou en jouw bedrijf de beste optie is.”

Autoriteit in Mobiliteit

Buro N11 uit Bodegraven is een van de experts die zijn licht op het thema van het symposium laat schijnen. Nederend: “Al meer dan 32 jaar zijn we gespecialiseerd in marketing en communicatie voor en over de automotive-industrie. We weten dus wat er speelt als het gaat om elektrificatie van personen- en bedrijfsauto’s, batterijtechnologie, waterstofaandrijving, subsidiemogelijkheden en de opkomst van milieuzones in steden. Buro N11 heeft zich op de kaart gezet als Autoriteit in Mobiliteit. Die slogan prijkt sinds kort op de gevel van ons kantoor aan de Goudseweg 181.”

Oplossingen en mogelijkheden voor verduurzaming

“Investeer je niet in batterij-elektrisch (BEV) of waterstofelektrisch (FCEV)? Dan mis je feitelijk de boot”, aldus Bart Oostvogels van Buro N11 en hoofdredacteur van mobiliteitsplatform Autorai.nl. 

“Momenteel zitten we in de beginfase van de energietransitie. Je moet vooral kijken naar je eigen gebruik van voertuigen en je werkomgeving. Wat sluit het beste aan op je eigen situatie? Grote kans dat BEV nu als winnaar uit de bus komt, want: goed toegankelijk, veel aanbod en genoeg laadmogelijkheden.”

Veel accutechnologie is nog lithium-ion. Er is een verschuiving gaande naar solid-state batterijen met hogere energiedichtheid en een lager gewicht. Accuproducent CATL heeft naar eigen zeggen een doorbraak in accutechnologie gerealiseerd. De nieuwste batterijen hebben zo’n hoge energiedichtheid, dat zelfs vliegtuigen ze kunnen gebruiken om volledig elektrisch te vliegen. Dankzij nieuwe technologie realiseert CALT een energiedichtheid van liefst 500 Wh per kilogram.

Waterstof is een andere optie en vooral interessant voor langdurig in te zetten voertuigen, zoals zwaar transport. Momenteel wordt waterstof gemaakt van aardgas. De overheid wil de komende jaren deze fossiele waterstof vervangen door koolstofarme (blauwe) waterstof. Die is ook gemaakt van aardgas, maar hierbij wordt de vrijgekomen CO2 opgevangen en opgeslagen in bijvoorbeeld zoutmijnen onder de grond. Dan is er nog groene waterstof die via elektrolyse met zonne- en windenergie is gemaakt. De ontwikkelingen daarmee gaan snel. De overheid investeert fors in de aanleg van windparken op zee. Verder is er nog witte waterstof die uit de aardkorst is te halen en de voorraad daarvan is oneindig groot. De benodigde technologie is niet complex en momenteel volop in ontwikkeling.

Stimulerings-regelingen en subsidie

Investeren in emissievrije voer- en werktuigen is kostbaar, maar van overheidswege zijn er diverse regelingen om de lasten te verzachten. Zo is er de regeling DKTI Transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). De regeling richt zich op logistiek en transport met een lage of geen CO2-uitstoot. SEBA (Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s) biedt maximaal 5.000 euro per bedrijfsauto. Deze subsidie is vooral interessant voor elektrische bestelbussen en ook die op waterstof, die je straks nodig hebt als je een van de 19 Nederlandse steden met milieuzones in wilt. De EIA (Energie-Investeringsaftrek) is van toepassing voor energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken. Denk aan zware machines voor bouw en grondverzet (ook agrarisch). Tot 45,5% van de investeringskosten zijn af te trekken van de fiscale winst. En met Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en MIA (Milieu Investerings Aftrek) is het mogelijk om nog eens een belastingvoordeel van 14% te behalen.

Interesse? Meer te weten komen over zero-emissie? 

Het symposium OPBR Duurzaam is maandag 5 juni bij LMB De Bruin, gevestigd aan de Dammekant 115 Bodegraven. Alle ondernemers in Bodegraven-Reeuwijk zijn voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Het symposium start om 19.00 uur en duurt tot 21.30 uur, daarna is er gelegenheid tot netwerken. De bijeenkomst is kosteloos voor de ondernemers. Geïnteresseerd? Aanmelden kan via opbr.nl

“Momenteel zitten we in de beginfase van de energietransitie. Je moet vooral kijken naar je eigen gebruik van voertuigen en je werkomgeving.

Gastheer Arie-Jan de Bruin