Afbeelding

Politiek met een open Bijbel en gevouwen handen

Algemeen Politici aan het woord

Politiek met een open bijbel, dat probeert de SGP al vele jaren te doen. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Staat in de bijbel dan waar in Bodegraven-Reeuwijk lantaarnpalen moet komen, waar wel of geen dakkapel geplaatst mag worden of hoe de gemeentefinanciën op orde gebracht moeten worden? 

Dat uiteraard niet. De bijbel is geen gemeentelijke verordening of oplossingenboek. Er staat wel in beschreven wie God is, waarom Jezus naar deze wereld is gekomen en waarom Hij moest lijden en sterven aan het kruis. Op Goede Vrijdag - over twee dagen - wordt dat in de kerken herdacht. Die fundamentele waarheden leiden tot een diep verlangen naar een rechtvaardige en zorgzame samenleving. Het beïnvloedt bovendien de manier waarop we met onze naaste én met de schepping omgaan. Dan past geen vriendjespolitiek, maar moeten alle mensen gelijk behandeld worden. Dan kunnen we het niet over ons hart verkrijgen om roofbouw te plegen op de schepping, door de aarde uit te putten en hechten we aan een wekelijkse rustdag. Dan zien we ook om naar de zwakkeren in de samenleving. Door bijvoorbeeld sociale netwerken van mensen te versterken of, als die er niet zijn, te zorgen voor een toegankelijk en overzichtelijk aanbod van gemeentelijke voorzieningen. Zo proberen we manieren te vinden om Gods goede geboden te vertalen naar de praktijk van alledag. Tot slot is politiek met een open bijbel ook een politiek met gevouwen handen. Om te bidden voor de (lokale) overheid, de inwoners van de gemeente en voor mensen die het moeilijk hebben. We hopen en bidden dat het een heilzame uitwerking heeft voor onze gemeente én daarbuiten.

Advertentie

Categorieën