Stedenbouwkundige schets Hofjes van Dronen.
Stedenbouwkundige schets Hofjes van Dronen. Foto: Gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Bouw Hofjes van Dronen toch in zicht

Algemeen

BODEGRAVEN - Het project Hofjes van Dronen is vlot getrokken. Wethouder Dirk-Jan Knol heeft hiervoor een overeenkomst afgesloten met directeur Arjan de Vries van Slokker Vastgoed BV en regiodirecteur Stefan Boere van Janssen de Jong Projectontwikkeling BV.

door Henri Stolwijk

Afgesproken is dat het plan in drie stukken wordt gehakt, waarbij zowel Slokker als Janssen de Jong ieder het eigen deel ontwikkelt. Op het voormalige bedrijventerrein Dronenhoek zullen ze in totaal 212 woningen bouwen. De inmiddels verpauperde fabriekshallen worden daarvoor gesloopt.

Buiten beschouwing

Het derde deel, de voormalige koekjesfabriek Van Welzen, blijft vooralsnog buiten beschouwing. Een deel van de nieuwbouw zal bestaan uit wooneenheden voor één- en tweepersoonshuishoudens (jongeren, starters, senioren). Er komt onder meer een appartementengebouw van zes verdiepingen aan de rand, tegen de N11.

Knol is blij met de overeenstemming. “Dit betekent een belangrijke kwaliteitsimpuls voor Bodegraven. We realiseren een duurzame wijk, met aandacht voor klimaatverandering en veel groen en speelvoorzieningen. We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en creëren voorzieningen voor deelauto’s. Daardoor kan het aantal parkeerplaatsen beperkt blijven.”

Onvrede

Het plan, waarover al meer dan tien jaar wordt gesproken, leek te stranden toen ontwikkelaar Brookland besloot er de stekker uit te trekken. Brookland trok zich in februari terug uit onvrede over de gang van zaken: de gemeente zou te vaak terugkomen op gemaakte afspraken. Brookland beoogde de bouw van 69 appartementen op het terrein van de koekjesfabriek. Directeur Bernhardplein Faber van Brookland onthoudt zich in dit stadium van commentaar. Wethouder Knol zegt te hopen dat alsnog overeenstemming wordt bereikt.

Oud-Bodegraafseweg

Intussen werken Slokker en Janssen De Jong de stedenbouwkundige schetsen zonder Brookland verder uit. De gemeente wil meteen de Oud-Bodegraafseweg opknappen, ook dat is onderdeel van de voorbereiding. Wethouder Knol verwacht dat eind dit jaar kan worden begonnen met de procedure voor het bestemmingsplan. Afhankelijk van eventuele bezwaren kunnen de formele procedures begin 2025 worden afgerond. Knol: “Het zou mij verbazen als er niet al volgend jaar activiteiten in de wijk zichtbaar zijn. Deze moderne wijk vormt straks een aanwinst voor Bodegraven.”

Advertentie

Categorieën