Afbeelding

Keuzes

Column Politici aan het woord

We maken allemaal elke dag talloze keuzes, de ene moeilijker dan de andere. Vaak is het een kwestie van doen, maar soms ook een kwestie van praten. Dit geldt ook voor onze gemeenteraad. Daar staan wij momenteel voor moeilijke keuzes om lokaal de tekorten in het sociaal domein aan te pakken. D66 pleit ervoor dat deze keuzes niet ten koste gaan van onderwijs, zoals muziekonderwijs en jeugdzorg, zoals startblokgelijkheid. Tegelijkertijd worstelen we op globaal en nationaal niveau met pittige keuzes ten gunste van het klimaat en onze leefomgeving. Keuzes die iedereen aangaan en raken, ook de inwoners van onze gemeente.

Het is hierbij aan de politiek om de belangen zorgvuldig af te wegen en belanghebbenden mee te nemen in het debat. En als belangen lijnrecht tegenover elkaar staan? Dan is het van grote betekenis om te blijven praten, en je in elkaar te verplaatsen. Wat betreft de recente stikstofdiscussie, is D66 het dan ook volledig eens met onze lokale boeren dat er met elkaar en niet over elkaar gepraat moet worden.

Voordat ik begin dit jaar terug naar Bodegraven verhuisde, heb ik een aantal jaar voor de Europese Commissie in Brussel en voor het landbouwfonds van de Verenigde Naties in Kenia gewerkt. Momenteel help ik als adviseur lokale boeren in onder andere Ethiopië en Kenia om te groeien en te verduurzamen. Ik kan uit eigen ervaring spreken dat in deze landen, maar ook in Brussel, naar onze boeren wordt gekeken als leiders en inspirators op het gebied van productiviteit, innovatie en duurzaamheid. Of het nu droogtes in Ethiopië zijn, landerosie in Kenia of te hoge stikstofwaardes in Nederland, alleen met elkaar kun je dit aanpakken en samen aan een duurzame toekomst werken.

Wojtek Dubelaar

Commissielid D66 Bodegraven-Reeuwijk

!