Afbeelding

Mangomomentje

Column

De meeste raadsleden hebben naast het raadslidmaatschap ook een baan. Omdat ik zowel het raadswerk als mijn werk als docente en vertrouwenspersoon zorgvuldig wil doen, ben ik minder gaan werken. De afwisseling tussen beide is leuk en heeft soms ook raakvlakken. Bij de onderwerpen in de raad die het Sociaal Domein raken, ligt mijn hart. Het is ingewikkeld, moeilijk en financieel op dit moment een punt van grote zorg. En toch hebben wij als gemeente zorgplicht voor al onze inwoners. Er zijn veel jongeren in onze gemeente die een moeilijke thuissituatie hebben en soms elders geplaatst worden (bijv. in een pleeggezin of gezinshuis). Daarbij wordt altijd gekeken naar de beste situatie voor de betreffende jongere, waarbij de inzet is om terugkeer naar een veilige thuissituatie te bewerkstelligen. In de loop van de jaren is het gehele aanbod aan zorgondersteuners op school ook flink uitgebreid. Wij hebben ook te maken met Sociaal Teams, schoolmaatschappelijk werk, JOZ (jeugdondersteuning op school) enz. De werkdruk onder docenten en in de zorg is hoog en daar moet ook zeker aandacht voor zijn. Tegelijkertijd moeten we de zgn. "mangomomentjes" niet vergeten: een klein gebaar naar de ander en de fijne momenten koesteren. Zo heb ik een leerling in de klas die volledig rolstoelafhankelijk is en een Persoonlijk Begeleider (PGB-er) heeft, die via een walkietalkie op ieder moment opgeroepen kan worden en de leerling bij alles ondersteunt. U mag best weten dat ik er een beetje tegenop zag, in een klas met 30 leerlingen. Maar het gaat geweldig, en wat fijn dat hier ook maatwerk geboden kan worden. De leerling krijgt op school alleen vloeibaar voedsel en toen ik onlangs op wat lekkers trakteerde omdat ik 25 jaar in dienst van de school was, had ik voor de leerling een sleutelhangertje met de Eiffeltoren eraan meegenomen. De blije blik en de opmerking: "ik laat hem eerst aan m'n moeder zien, hier heb ik tenminste wat aan", dat was voor ons beiden een mangomomentje.

Els Oliwkiewicz-Borsboom

Gemeenteraadslid ChristenUnie

eoliwkiewicz@bodegraven-reeuwijk.nl