Afbeelding

Doel gemist

Column Anders bekeken

Grote woorden, in de zin van opschepperij; daar moet je mee oppassen. Wie heeft die les nooit eens hardhandig geleerd? Dat zou zeker de overheid moeten weten: die handelt namens en voor ons. Je mag verwachten dat dit op ingetogen wijze gebeurt. Nou, blik eens terug op de argumentatie voor de fusie tussen Reeuwijk en Bodegraven. In december 2008 onderschreven de toen nog zelfstandige gemeenteraden een zogenaamd herindelingsontwerp. Het is een lijvig geschrift vol hoogdravende teksten met dit soort gemeenplaatsen: "De nieuwe gemeente zal met deze organisatie garant kunnen staan voor een betere, modernere en goed gefaciliteerde dienstverlening aan de burger." Dat klinkt toch machtig mooi. Net als deze bewering: "Er wordt een ambtelijke organisatie ontwikkeld die voldoende onkwetsbaar is en die in staat is de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden goed uit te oefenen."

Nu de feiten. En dan blijkt dat in 2018 een bedrag van 1.837.000 euro is besteed aan de inhuur van ambtelijke ondersteuning. Nog wat feiten: op 31 december 2018 had onze gemeente 193 ambtenaren in dienst en er werden 31 mensen ingehuurd, van wie zeven voor woningbouwprojecten en dertien voor projecten in de openbare ruimte. De totale salarispost bedroeg ruim 12,7 miljoen euro, daar zitten de kosten voor de inhuur gelukkig wel al in. Of dat in 2019 is opgelopen? Zou zomaar kunnen, maar die cijfers zijn nog niet bekend. In elk geval is de procesbegeleider voor de Migrantenhuisvesting erbij gekomen, die vast meer zal kosten dan een appel en een ei. Ja, echt, een procesbegeleider: iemand van buiten die moet zorgen dat het proces goed verloopt. Denk daar eens over na. Blijkbaar is niemand binnen het ambtelijk of bestuurlijk apparaat in staat belangrijke processen fatsoenlijk af te handelen. Jeminee, heeft de fusie dus wat dat betreft zijn doel gemist.

!