Afbeelding

Zijn wij wel zelfstandig?

Column Anders bekeken

Hoe zelfstandig is onze gemeente nog? Afgaande op de zaken die zijn uitbesteed en waar ‘we’ slechts marginaal invloed op kunnen uitoefenen: nauwelijks. Zo is vuilverwerking in handen gegeven van Cyclus, dat dezelfde klus klaart voor gemeenten als Gouda, Waddinxveen en Nieuwkoop. Ferm Werk begeleidt mensen naar passend werk en helpt werklozen op weg. Dat doet deze onderneming behalve voor Bodegraven-Reeuwijk ook voor de Utrechtse gemeenten Woerden, Montfoort en Oudewater. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland int de lokale belastingen, inclusief WOZ. Die werkt voor tien gemeenten en voor het Hoogheemraadschap Rijnland. Ook hier zijn ‘we’ niet meer dan een van de wielen aan de kar. Dat is democratische controle op afstand, via een fikse omweg met obstakels.

Dan moloch ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland). Die meldt op de website dat ‘de klant centraal staat’, sowieso een kreet die achterdocht op roept. Het werkgebied omvat 350.000 bewoners, inclusief onze gemeente. Machtig ‘clubje’ hoor. De basistaken omvatten vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieuregels, bouw- en woningtoezicht en advisering, ontwikkeling en uitvoering van duurzaamheidsbeleid. Conclusie: ons gemeentehuis fungeert feitelijk als doorgeefluik.

Zeker, met samenwerking is niets mis. Maar je raakt wel flexibiliteit kwijt, als je bijvoorbeeld vergunningverlening uitbesteed. Ons ambtelijk apparaat telt een kleine tweehonderd mensen. Blijkbaar niet genoeg, want jaarlijks worden tientallen externe adviseurs ingehuurd. Dat kost om en nabij de twee miljoen euro, grofweg 20 procent van de salariskosten van de vaste ambtenaren. Conclusie: ‘wij’ laten de oren vooral hangen naar mensen en instanties van buiten en ‘zij’ spelen een grote rol hoe de zaken in onze gemeente marcheren.

Besteden onze bestuurders en politici hun tijd dan aan de toekomst? Helaas niet merkbaar. Waar gaan we met Bodegraven-Reeuwijk naartoe? Wat is de 'stip op de horizon', zoals dat heet, voor woningbouw, recreatie, bedrijventerreinen, om eens wat te noemen? Geen idee. De politiek blijkbaar ook niet. Eigenlijk best raar toch?

Advertentie

Categorieën