Afbeelding

Politici aan het woord: De financiële positie van de gemeente

Column Politici aan het woord

De financiële positie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk is penibel te noemen. De laatste zwarte cijfers dateren uit 2017. Sindsdien is de lijn neerwaarts ingezet. Volgens de eerste bestuursrapportage 2020 van het college wordt het verwachte negatieve resultaat voor dit jaar circa 2,1 miljoen euro en wordt dit tekort voor 1,8 miljoen veroorzaakt door oplopende kosten op het sociaal domein. De effecten van de coronacrisis zijn in de cijfers nog niet volledig meegenomen.

De afgelopen jaren is er te veel geld uitgegeven en de tekorten zijn niet uitsluitend veroorzaakt door de oplopende kosten in het sociaal domein. Ook op andere posten liepen de kosten te hoog op. Het jaarlijkse miljoenentekort vraagt om ingrijpen.

Om de tekorten op het sociaal domein terug te dringen heeft het college de 'Taskforce Bezuinigingen’ gevormd. Maar tot nu toe staat men nog machteloos, als het gaat om het terugdringen van de kosten op dit item. Voor mij is het de vraag of er wel een substantieel bedrag kan worden bezuinigd op het sociaal domein. Volgens de cijfers van het CBS, die te vinden zijn op www.waarstaatjegemeente.nl, bedragen de kosten van het sociaal domein in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk per jaar gemiddeld 753 euro per inwoner, terwijl de kosten op dit onderwerp van alle gemeenten in Nederland bij elkaar gemiddeld 1.438 euro per inwoner bedragen.

De gemeente zit, gezien de cijfers van het CBS, blijkbaar helemaal niet zo hoog in de boom qua lasten op het sociaal domein. De kosten in onze gemeente liggen op het gebied van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing wel bovengemiddeld hoog.

Mijn inschatting is dat we niet te veel moeten verwachten van de komende bezuinigingsvoorstellen van het college / de taskforce op het sociaal domein en dat de besparing voor een aanzienlijk deel bij andere posten gevonden moet worden. Dit vraagt om meer bestuurlijke samenwerking en moed.

Robin Borg

Commissielid BurgerBelangen Bodegraven-Reeuwijk