Logo kobr.nl

Meditatief Cursief: De roepstem van corona...

  Column

Jezus noemt in Lucas 21 epidemieën (zoals corona) in één adem met hongersnoden, oorlogen en vervolgingen. De wereld staat nog wat te wachten! Zelfs zo erg dat het hart van alle mensen zal bezwijken van angst.

Maar tot Zijn Kerk zegt Jezus: "Zo heft uw ogen of uzelf omhoog en uw hoofden naar boven, want uw verlossing is nabij." Verlossing waarvan? Hiermee wordt alles wat je als christen neerdrukt bedoeld, en waarmee je beladen bent. Lijden. Kruis. Innerlijk lijden. Het betekent een verlossing van wat in de wereld, in land en volk gebeurt. Hoe wordt God onteerd en miskend! Hoe worden zijn inzettingen veracht! Er is lijden en er zijn lasten vanwege de innerlijke strijd met je inwonende zonde. Aanvechtingen en verzoekingen geven strijd en lijden. Ook al ben je al wel verzoend met God, dan ben je nog niet van alles verlost.

Al deze dingen zijn Gods middelen om Zijn Kerk tot uitzien te bewegen. Om Zijn Kerk in al deze dingen de bazuinklanken die Hem aankondigen te doen beluisteren. Het zijn de weeën die de komst van de nieuwe hemel en nieuwe aarde bespoedigen. Hebben we zo de coronacrisis beleefd als een oproep om Jezus’ komst te verwachten?

"Wacht u!" zegt Jezus verderop in Lukas 21, "dat noch overdaad, noch bezigheden ons in slaap houden" (vers 34). Die zijn als een roes die ons bedwelmt. We zijn zo vol van leuke dingen, waar we van genieten. Het is net op het randje van de zonde of net erover. Dan slaap je je roes uit en ben je geestelijk niet wakker. Dan zijn er ook de bezigheden van het leven, die zien er het onschuldigste uit: bezig en druk met op zich nuttige dingen. Levensonderhoud, levensvulling van ons werk, druk zijn. Maar ons hart is erdoor verzwaard. Daarom klinkt het: bereid u voor!

Hoor de bazuinen, zie de plagen, voel de weeën: Jezus komt alsmede de verlossing van Zijn bruidskerk. Bent u bruid van de Heere Jezus? En zou een bruid haar bruidegom niet verwachten?                

Ds D. Breure

Waarder

Meer berichten