Afbeelding

Op zoek naar de Dinges

Column Politici aan het woord

De zomer leent zich altijd goed voor klusjes die de rest van het jaar zijn blijven liggen, maar ook om de stukken te lezen waar je niet aan toe bent gekomen. Zo las ik een artikel waarin onderzoekers van de Vrije Universiteit stuitten op een nieuw fenomeen bij de lokale uitvoering van beleid: de Dinges. Deze persoon heet zo, omdat we niet precies weten wat hij of zij doet. We weten wel dat deze Dinges een sleutelfiguur is om beleid succesvol uit te voeren.

Wat maakt iemand een Dinges? Allereerst heeft deze persoon een duidelijke visie op wat het probleem is en ten tweede een zakelijke, oplossingsgerichte blik met tegelijkertijd empathie voor de betrokkenen. Daarbij laat de Dinges zich niet altijd beperken door de klemmende regelgeving vanuit de organisatie, maar zoekt binnen de gestelde mogelijkheden naar een oplossing. Een voorbeeld: een ambtenaar was belast met de nieuwbouw van een school. Deze school had een kunstwerk dat naar de nieuwe locatie meeverhuisd moest worden. Een gespecialiseerd bedrijf berekende dat dit 10.000 euro moest gaan kosten. Dat vond deze ambtenaar te gek. Hij is met een bevriende aannemer naar de school gereden en heeft met hem het kunstwerk verplaatst.

Het zal u niet zijn ontgaan dat we op het sociale domein grote financiële overschrijdingen hebben. Onze nieuwe wethouder Jeugd heeft vlak voor de zomer een routekaart opgesteld hoe we de trend in de uitgaven in het sociaal domein kunnen ombuigen. Deze routekaart bespreken we na de zomer in de raadscommissie. Daarbij zullen we pijnlijke keuzes moeten maken. Wij gaan er als D66 met een ‘Dinges-blik’ naar kijken.

Overigens was het genoemde voorbeeld van de ambtenaar niet fictief. Tot voor kort werkte hij bij onze gemeente, maar hij is nu met pensioen. Ik weet echter zeker dat er nog meer mensen met een ‘Dinges-mentaliteit’ in onze mooie gemeente werkzaam zijn.

Ton Klein

Raadscommissielid D66

!