Anders bekeken door Henri Stolwijk
Anders bekeken door Henri Stolwijk

Tevreden

Column Anders bekeken

Het mag gezegd: de uitslag van de enquête onder bewoners is in een fraai jasje gestoken. Nu mag je dat ook wel verwachten van een professioneel bureau als Moventem, ingehuurd om een toekomstvisie voor BodegravenReeuwijk te ontwikkelen. De eerste fase, een enquête onder bewoners, is ingevuld door 788 mensen. Daarmee heet de uitslag 95 procent betrouwbaar. Zo weten we dat 90 procent van de inwoners het wonen en leven in de gemeente als '(zeer) goed' beoordeelt, 8 procent 'neutraal' is en 2 procent het 'slecht' noemt.

Er zijn wel verschillen per kern: bewoners van Reeuwijk-Dorp zijn allemaal tevreden, in Bodegraven geldt dat voor 89 procent en in Reeuwijk-Brug voor 91 procent. In de Tempel en Waarder wonen in verhouding meer ontevreden mensen dan in de overige dorpen. Althans, volgens de enquête. 'Groen', 'landelijk' en 'natuur' komt bij 55 procent als eerste naar boven als ze aan Bodegraven-Reeuwijk denken, wat feitelijk niet betwist kan worden, toch? De gemeente moet aandacht besteden aan het woningaanbod (43 procent), een gezond leefklimaat (55 procent) en de natuur (53 procent). Voor onderwerpen als onderwijs (3 procent), klimaatverandering (6 procent) en culturele voorzieningen (7 procent) krijgen ‘wij’ de handen niet op elkaar.

De vraag is natuurlijk: en nu? Het bureau gaat verder met onderzoeken, online en (als het kan) in kleinschalige bijeenkomsten. En nu wordt het interessant: wat doen de politieke partijen met deze enquête op weg naar de verkiezingen in maart 2022? Een kwart van de respondenten wil een ander gemeentelijk beleid, drie van de tien willen aandacht voor verkeersveiligheid en verbetering van het wegennet. Ook woningbouw moet prioriteit krijgen. Of dat wereldschokkende conclusies zijn? Ach. De enquete leert ook dat respondenten willen dat 'in 2030 sprake is van een groene, duurzame gemeente waar het prettig is om te wonen.” Moventem vindt het in elk geval opmerkelijk genoeg om specifiek te melden. Meer weten? Kijk op gemeente.bodegraven-reeuwijk.nl/file/15627/download

!