Afbeelding

Politici aan het woord: Bereikbaar of Beleefbaar

Column Politici aan het woord

Onlangs waren de raadsleden uitgenodigd voor een werkbezoek aan Polder Bloemendaal. Strikt genomen is het geen onderdeel van onze gemeente, want het ligt in het ‘drielandenpunt’ Waddinxveen, Gouda en Reeuwijk. Er zijn hier veel veranderingen doorgevoerd, die maken dat de polder tegenwoordig belangrijk is voor natuurbeheer, recreatie en educatie.

De Stichting Weids Bloemendaal heeft er wandelroutes met een totale lengte van circa 17 km uitgezet. Bij de routes krijgt de wandelaar informatie over bijzondere landschapselementen en historische feiten (het is bijvoorbeeld de oudste polder van het Rijnland!). Er is door vrijwilligers uit het gebied veel werk verzet om Polder Bloemendaal ‘beleefbaar’ te maken in elk jaargetijde. En zeker in coronatijd heeft het zijn nut als wandelgebied bewezen.

Bij ons bezoek maakte men van de gelegenheid gebruik om zorgen te uiten over onderdelen van het Project Beter Bereikbaar Gouwe. Dit project gaat over verkeersafwikkeling tussen Alphen aan den Rijn, Bodegraven en Gouda. De aanleg van nieuwe wegen in dit gebied strookt niet met de nieuwe koers die in deze polder is ingeslagen. En inderdaad zou een vergroting van de bereikbaarheid van Reeuwijk-Dorp met een nieuwe weg langs de Baarsjeskade flink afbreuk doen aan de beleefbaarheid van Polder Bloemendaal.

Zoals bekend steunt de gemeenteraad de plannen voor de voorgenomen aanleg van de Bodegravenboog in combinatie met de voorgenomen verbreding van de A12. Daarmee wordt de verkeersdruk op het gebied vanzelf minder en zullen nieuwe wegen niet nodig zijn. En heeft de laatste tijd ons niet geleerd dat we eigenlijk meer behoefte hebben aan wandel en fietspaden dan aan autowegen?

Gerrit Weerheim

Gemeenteraadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

!