Foto:
Anders bekeken

Bureaucratie en zonneweides

  Column

Met gerechtvaardigde verontwaardiging is niks mis. Daarom is te hopen dat wethouder Jan Leendert van den Heuvel zijn irritaties over de bureaucratie op provinciaal niveau kan vasthouden. Hij vindt het onbegrijpelijk dat op ambtelijk niveau twee plannetjes voor de aanleg van een zonneweide in onze gemeente worden getraineerd. De eerste betreft de voormalige nertsenfokkerij van Van Os op de grens van Bodegraven en Zwammerdam, de tweede een stukje verloren weiland van ¾ hectare bij de rioolwaterzuivering aan de Hoogendoornlaan. Van den Heuvel, die als advocaat is getraind zich zorgvuldig uit te drukken en emoties in toom te houden, is in deze kwestie voor zijn doen ongemeen fel. Hij noemt de provinciale reactie “tragisch inconsistent”. Er wordt gewerkt aan plannen om in regio’s alternatieve energiebronnen te realiseren. Maar het verzet tegen horizonvervuilende windmolens neemt toe en op aantasting van het landschap in het Groene Hart door eindeloze rijen zonnepanelen zitten ook weinigen te wachten. Hoe mooi is het dan, zoals Van den Heuvel betoogt, dat juist op plekken die niemand hinderen en waar geen landschappelijke waarden in het geding zijn zonneweides komen. Helaas, het provinciehuis oordeelt anders. “Pijnlijk en moeilijk”, oordeelt Van den Heuvel, hij spreekt zelfs van “een politieke impasse”. “Maar we hebben er genoeg van, we strijden door.”

Dat is veelbelovend, want alertheid is geboden. Binnen afzienbare tijd komt ook in onze regio een plan op tafel waar welke alternatieve energiebronnen komen. Grote buur Gouda heeft zich uitgesproken voor windmolens en zonneweides, maar niet binnen de eigen grenzen. Zet ze maar bij de buren, lekker makkelijk. Heus, dat gedoe over die twee zonneweides is maar een fractie van het probleem.

Wat ik hoop: beste Jan Leendert, waarde heer Van den Heuvel: trek ten strijde tegen deze onzin. Het kwaad Bureaucratie kun je niet voldoende bestrijden. Laat onze belangen niet ondersneeuwen.

Meer berichten