Foto:
Anders bekeken

Hoogbouw onvermijdelijk

  Column

Vraag niet of, maar wanneer in Bodegraven-Reeuwijk hoogbouw wordt gerealiseerd. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kun je aannemen dat dit medio 2025 een feit is. Het lijkt nog de enige manier om woningbouw van enige omvang neer te zetten. Het blijkt namelijk steeds lastiger om buiten de gemeentelijke contouren (zeg maar de bebouwde kom) uit te breiden. De roep om wat ‘verfrommeling van het Groene Hart’ heet tegen te gaan, wordt steeds sterker. Dat raakt niet alleen woningbouw, ook uitbreiding van bedrijfsterreinen ligt aan banden. Niet voor niets strijden ondernemersverenigingen in regionaal verband met grote inzet om in provinciale plannen ook binnen de eigen gemeentegrenzen ruimte voor groei toegewezen te krijgen. Landelijke en provinciale politici neigen vooral naar het beter benutten van bestaande terreinen en het verhogen van de toegestane bebouwing. Die weg is Bodegraven-Reeuwijk al ingeslagen. Zo zijn distributiecentra tot 25 meter hoogte toegestaan en gerealiseerd op bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Elders blijven de regels vanwege het landelijk karakter (nu nog) veel strakker.

Op het gebied van woningbouw gold een hoogte van maximaal vier verdiepingen binnen onze gemeente als de absolute norm. Onder druk wordt alles vloeibaar, dus dat verandert. In het ontwerpplan voor het voormalige bedrijventerrein Dronenhoek wordt gedacht aan een flat tot tien verdiepingen hoog. Die komt zoveel mogelijk tegen de N11 aan te liggen. Het complex bestaat in deze visie uit betaalbare huurwoningen, waaraan een enorme behoefte bestaat. Hoogbouw kan ook een oplossing zijn voor de migrantenhuisvesting: via inspraakprocedures worden de geesten rijp gemaakt om hiervoor speciale units te bouwen. Hoogbouw (dus in elk geval meer dan vier verdiepingen) lijkt ook hier dé manier om betaalbare woningen neer te zetten. Nee, we worden echt geen Manhattan aan de Rijn. Maar dat het zicht op Bodegraven zal veranderen, staat buiten kijf. Dat is slechts een kwestie van tijd.

Meer berichten