Afbeelding

Zou het lukken?

Column

Geduld is een schone zaak. Het heeft ruim twee maanden geduurd, maar - ga even goed zitten - de gemeente heeft de vraag beantwoord hoeveel tijdelijke krachten zijn ingehuurd in 2020. Vorig jaar is 3,844 miljoen euro gespendeerd aan externe krachten. 

Dat is wel 20 procent (ongeveer 1 miljoen) minder dan in 2019. Voor dat geld werden 73 koppen voor langere of kortere tijd ingeschakeld. De gemeente stelt dat die krachten deels zijn ingehuurd ter vervanging van zieke ambtenaren. En als gevolg van corona moest extra capaciteit worden ingehuurd voor communicatie en handhaving. Dat de inhuur toch daalt, lijkt daarmee in tegenspraak. Maar in 2020 is ons ambtenarenkorps gegroeid: in 2019 waren er 181 in dienst (circa 165 fte), in 2020 liep dat op tot 206 (180 fte). Dat is bewust beleid: de gemeente wil meer vaste mensen om de inhuur terug te dringen. En zo meer slagkracht tonen. 

Een project als de hernieuwde inrichting van Raadhuisweg/Zoutmansweg laat zien dat dit best een goed idee is. Na pakweg zeven jaar praten en denken wordt na de zomer eindelijk de eerste spade in de grond gestoken. 2 miljoen euro hebben de voorbereidingen gekost, er is aan gewerkt door vier externe bureaus en drie projectleiders, van wie twee extern ingehuurd. Opvallend: ondanks alle gepraat zijn nog heel veel mensen niet blij, de gemeente wordt eigenzinnigheid verweten om de eigen plannen met de inrichting van het fietspad door te drukken. Voorzichtig gesteld: de ideeën van de gemeente wijken af van die van de bewoners. Inmiddels wordt gesproken over de herinrichting van de Notaris d’Aumerielaan en opnieuw trekken externe bureaus de kar. Hoop doet leven, wellicht dat de toegenomen ambtelijke slagkracht hier wat vaart kan brengen, zodat de weg wordt aangepakt voordat het (omstreden) restaurant Elfhoeven begin 2022 opent. Wedden dat dit te optimistisch is?