Afbeelding

Met of zonder streepje?

Column

In 2011 bleek het reeds een probleem: na de fusie verving de gemeente alle plaatsnaamborden, onder de naam van de kern werd Gemeente Bodegraven Reeuwijk toegevoegd. Helaas in strijd met de huisstijl zonder koppelteken. Dus moesten toen in allerijl stickers worden geplakt met de juiste schrijfwijze. Het kost geld, maar dan krijg je ook wat zogezegd.

Tegenwoordig ontbreekt dat koppelteken opnieuw: op de borden prijkt nu het logo van de gemeente, met de woorden Bodegraven Reeuwijk. Inderdaad, zonder koppelteken. Dat mag, het is officieel de enig toegestane afwijking. Argument: als vanwege de ruimte de woorden Bodegraven en Reeuwijk in het logo onder elkaar moeten worden gezet zou dat koppelstreepje er maar ‘verloren’ bij staan. Weet u, tegen zo’n redenering valt niks in te brengen, al klinkt het verdacht veel als klinkklare onzin. Als je het altijd weglaat heb je daar sowieso geen last van, toch?

Omdat ook schijnbaar pietluttige zaken aandacht verdienen deze keer de schijnwerpers op dat koppelteken. Wat moeten we er eigenlijk mee? Taalkundig bezien vergroot zo’n streepje de leesbaarheid van een samengesteld woord, het dient dus het gemak. Neem bijvoorbeeld auto-onderdelen, zonder het streepje krijg je autoonderdelen; kost toch moeite om te zien wat er staat. Het wordt ook gebruikt als aardrijkskundige namen uit twee delen bestaan, zoals Nieuw-Zeeland. Wellicht dat de samenstellers van ons logo destijds hebben bedacht dat deze regel opgaat voor de gefuseerde gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Dat dit geen recht doet aan de andere kernen en buurtschappen (Driebruggen, Nieuwerbrug, Waarder, Sluipwijk, Tempel, Hogebrug en de Meije) is toen voor lief genomen. Trouwens, Reeuwijk als zelfstandige kern bestaat niet ineens, we kennen wel Reeuwijk-Dorp en Reeuwijk-Brug. D66 stelde in het verkiezingsprogramma voor een nieuwe naam te bedenken, alle kernen zouden hun eigen naam gewoon kunnen behouden. Het is er -nog - niet van gekomen. Maar wie weet: wellicht een hot issue bij de komende verkiezingen?

!