Afbeelding

Zichtbaar boegbeeld

Column Anders bekeken

Op eigen wijze heeft Christiaan van der Kamp afscheid genomen als burgemeester van onze gemeente. Op zijn laatste werkdag fietste hij langs een aantal plekken waar genodigden wachtten om hem uit te zwaaien. Met het afscheid van de gemeenteraad in een speciale zitting dinsdagavond kwam een einde aan zijn tienjarig ‘bewind’. Van der Kamp is nu directeur van de Omgevingsdienst Haaglanden.

De plek als burgemeester in de hedendaagse samenleving is niet gemakkelijk. Autoriteit is niet bepaald vanzelfsprekend, integendeel zelfs. Bestuurlijk is Van der Kamp het vuur aan de schenen gelegd. De politiek dwong hem tegen zijn zin het dossier Personeelszaken over te dragen aan wethouder Dirk-Jan Knol. Over de organisatievorm van het ambtelijk apparaat, zonder hiërarchie, afdelingen en taakomschrijvingen, is het laatste woord vast nog niet gezegd. De financiële beerput kun je hem niet (alleen) verwijten. Wat betreft zijn sturende rol als voorzitter van de gemeenteraad: met een coalitie die wordt gesteund door 18 van de 23 gekozen raadsleden oogt dat niet ingewikkeld. Grote politieke ruzies kennen we niet of nauwelijks. Dat de VVD inmiddels een splijtzwam is, bezorgt vooral die partij veel kopzorgen. Misschien worden de verkiezingen wat spannender, maar dat kan weinig kwaad. 

Van der Kamp hield wel voeling met onze samenleving en was zeer zichtbaar als boegbeeld bij onder meer huwelijksjubilea. Echter verdient hij het met name op het schild te worden gehesen voor zijn opstelling in het geval van complotdenkers. Toen deze hun pijlen richtten op onze gemeente en talloze mensen beschuldigden van kindermoorden en satanische praktijken, trad hij in de arena om de waanzin met juridische wapenen te bestrijden. Vervolgens werd hij zelf doelwit, en in zijn kielzog het ambtelijk apparaat. Maar de strijd is succesvol, de rechter gaf Bodegraven-Reeuwijk handvatten om de acties te stoppen. En dat is zonder meer de grote verdienste van Christiaan van der Kamp.