Het 'schip van de Staat' vormde de achtergrond voor het groot openluchtspel ’Plant den Meiboom’.

waarin de afgelopen oorlogsjaren werden uitgebeeld.
Het 'schip van de Staat' vormde de achtergrond voor het groot openluchtspel ’Plant den Meiboom’. waarin de afgelopen oorlogsjaren werden uitgebeeld. (Foto: )
Verhalen uit het archief

Verhalen uit het archief: Er werd ook feestgevierd

  Historie

De bevolking van onze dorpen had in de eerste week na de bevrijding nog niet echt feestgevierd, op de eerste spontane bijeenkomsten, een herdenkingsdienst in de kerken en de feestelijke intocht van de Canadezen na. In sommige dorpen ontstonden buurtverenigingen die de straten of wegen versierden, dansavonden organiseerden en spelen verzorgden voor de kinderen.

Door Cock Karssen

In Sluipwijk is buurtvereniging Margriet nog altijd actief. In de Meije was in 1939 een eigen Oranje Feestcomité opgericht. Hierdoor kon men al snel na de bevrijding een uitgebreid bevrijdingsfeest organiseren. Er werd een grote historische optocht georganiseerd, waaraan de hele buurtschap, zowel het Bodegraafse als het Stichtse deel, enthousiast deelnam. Vele tientallen wagens waren mooi versierd en soms voorzien van een passende spreuk, zoals 'geen tin of koper voor Adolf de stroper'. De optocht trok door de Meije en de Bodegraafse straten, met veel succes! Ook na 75 jaar is het Oranje Comité in de Meije nog actief.

Behoefte aan feest
Toen het gewone leven langzaam op gang kwam, werd de behoefte aan een echt feest in Bodegraven ook groter. Het in Bodegraven inmiddels weer tot leven gekomen Oranje Comité besloot om in de zomer een groot feest te organiseren dat drie dagen zou duren. Op 29, 30 en 31 augustus zou het dorp bol staan van de feestelijkheden. De verjaardag van koningin Wilhelmina werd dan meteen meegevierd.

Maar eind juni, toen de verjaardag van prins Bernhard in aantocht was, greep men de gelegenheid aan om al een voorproefje te nemen op de feestvreugde. Op 29 juni 1945 kwam op de Nieuwe Markt het hele dorp bij elkaar. Met de koren ‘Halleluja’ en ‘Zanglust’ en de beide muziekkorpsen werd uitbundig gezongen. Pastoor Janus, die zelf de ellende van de concentratiekampen had meegemaakt, hield een feestrede en de BS, waarvan de prins opperbevelhebber was, gaf een eresaluut met lichtkogels.

Toen Japan op 15 augustus capituleerde en dus ook Indië eindelijk vrij was, werd er wéér spontaan feest gevierd. Er was een feestelijke optocht door het dorp waar iedereen aan meedeed, een kranslegging bij de graven op de begraafplaats en een bijeenkomst op de Markt, die besloten werd met een vreugdevuur. Ook werd de toen populaire dans ‘Hoky Poky’ gedanst. Dit feest gold als een generale repetitie voor de komende feesten in augustus, want de echt grote feesten moesten nog komen! En daar was de nodige voorbereiding voor nodig...

Geen droge draad
Onder leiding van de heren Akkermans, Hornsveld en Piscaer werd een groot openluchtspel ingestudeerd, dat ’Plant den Meiboom’ heette, waarbij een decor met een schip, ‘het schip van Staat’, de achtergrond vormde. In het spel werd de hele geschiedenis van de afgelopen vijf oorlogsjaren uitgebeeld, inclusief de oorlog in Indië. Het feest werd uitgevoerd op het terrein achter de Willibrorduskerk en naast het Parochiehuis aan Oud-Bodegraven. In korte tijd hadden de regisseurs een groot deel van de bevolking gemobiliseerd en opgeleid om dit grote spel te spelen. Ondanks de dreigende regen viel er tijdens de opvoering geen spatje. Het spel werd een groot succes.

Buurtverenigingen, vijftien stuks, waren de dagen voor het feest druk bezig alle straten in hun buurt feestelijk te versieren met vetpotjes, slingers groen en erepoorten. De eerste feestdag begon met een optocht van wel twee kilometer lang, waarbij tachtig wagens door het dorp trokken. Ze waren versierd door verenigingen of buurten en beeldden allen een thema uit. Er was in het programma ook veel aandacht voor de kinderen, want op wel twaalf verschillende terreinen werden kinderspelen gehouden waaraan elk kind kon deelnemen, tot de kleinste aan toe. De oudere inwoners konden zich uitleven tijdens het vlottrekken over de Oude Rijn. Aan het eind had niemand meer een droge draad aan zijn lijf. Ook de gondelvaart, die ook op de Oude Rijn werd gehouden, was een groot succes.

In Zwammerdam werd het feest op 18 juli gevierd en in Nieuwerbrug vonden op 4 september volksspelen en een optocht plaats. De feesten werden tot diep in de nacht voortgezet in de eigen buurten, waarbij soms het oer-Hollandse harmonium naar buiten werd gesleept om de feeststemming te verhogen. Er werd overal uitbundig gedanst. Al de doorgestane ellende van vijf jaar oorlog werd in deze feestdagen even vergeten. Er werd volop feest gevierd!

Meer berichten