Logo kobr.nl
Foto:

Mooie resultaten activiteiten Bibliotheek

  Human Interest

Bodegraven - De activiteiten die de Bibliotheek De Groene Venen organiseert op het gebied van ontwikkeling van basisvaardigheden als lezen, schrijven en werken met de computer zijn in het eerste halfjaar van 2019 druk bezocht. Ook voor de bijeenkomsten voor werkzoekenden is veel belangstelling. De cursussen worden zo veel als mogelijk georganiseerd dicht bij de inwoners, dus ook in de kleine kernen.

In totaal 81 mensen namen deel aan één van de taalactiviteiten, zoals taallessen, de leeskring voor laaggeletterden, een voorleescursus of de nieuwe cursus 'Mijn kind en mijn Nederlandse taal'. Cursisten van deze cursus geven aan dat ze nieuwe dingen leren over school en beter weten hoe ze hun kinderen kunnen helpen. Ze geven aan dat ze aan hun taal gewerkt hebben en nieuwe mensen hebben leren kennen. Ook de school geeft aan dat verbondenheid tussen de ouders een belangrijk resultaat is. De ouders staan nu niet meer geïsoleerd op het plein, maar praten met elkaar.

De Bibliotheek leerde 97 deelnemers werken met een computer of tablet en de Digitale Overheid. Ze kunnen zich met deze digitale basisvaardigheden beter zelf redden in de maatschappij. De Bibliotheek vindt het belangrijk dat iedereen zelf bijvoorbeeld een digiD of een OV chipkaart kan aanvragen, ook als er mensen in de directe omgeving zijn die dat voor hen willen doen. De deelnemers zijn erg positief over de trainingen, zij geven aan nieuwe inzichten gekregen te hebben, bijvoorbeeld over veiligheid en privacy op het web.

Nieuwe activiteiten in zomer en najaar
Om ervoor te zorgen dat ook gedurende de zomerperiode geoefend blijft worden met de Nederlandse taal, is er de Zomerschool. Deze staat dit jaar in het teken van gezond leven. Onderwerpen van de bijeenkomsten zijn o.a. gezonde voeding en Yoga.

Voor iedereen die beter Nederlands wil leren praten, is er iedere tweede woensdag van de maand het Praatcafé, een plek waar je nieuwe mensen leert kennen en je Nederlands kunt oefenen. De eerste keer zal zijn in de Week van de Alfabetisering, op woensdag 11 september. Ook op het digitale vlak zijn er nieuwe ontwikkelingen. Zo werkt de Bibliotheek aan bijeenkomsten over veilig internetbankieren en online winkelen. Medio augustus start de Bibliotheek met de cursus "Digitale basisvaardigheden voor werkzoekenden".

Taalhuisspreekuur
Na de zomervakantie kan iedereen die belangstelling heeft voor één van de activiteiten zich melden bij het taalhuisspreekuur, elke maandag van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Bibliotheek in Bodegraven. Een afspraak maken is niet nodig.

Meer berichten