Logo kobr.nl
v.l.n.r.: Anita van der Neut, Jasper Bakker, Jurre Dral en Gertjan Hoogendoorn
v.l.n.r.: Anita van der Neut, Jasper Bakker, Jurre Dral en Gertjan Hoogendoorn (Foto: Ans van Heck)

Direct belangstelling voor uitdagende, nieuwe speelplaats

  Human Interest

Nieuwerbrug - De 3-jarige Jurre Dral heeft op 21 juni de nieuwe speelplaats in Nieuwerbrug geopend. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelde in 2009 een ontwerp vast voor het gehele gebied dat De Wijde Wiericke heet en waarvan ook een nieuwe speelplaats deel uitmaakt. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wilde weten hoe dit project tot stand gekomen is en wat de betrokkenen van het eindresultaat vinden. Wij spraken met projectleider Jasper Bakker van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, projectontwikkelaar/aannemer Gertjan Hoogendoorn van de firma Van Wengerden en Visser en Anita van der Neut van Gastouderopvang Dol-fijn.

Op initiatief van de gemeente is de uitvoering in nauwe samenwerking met de aannemer en inwoners van de wijk tot stand gekomen. Jasper Bakker: "De gemeente had aannemer Van Wengerden en Visser opdracht gegeven twee of meer plannen te maken met verschillende keuzes voor de inrichting van de speelplaats, samen met de rest van de openbare ruimte."

Ontwerpen

De aannemer heeft Boerplay gevraagd enkele ontwerpen voor de speelplaats te maken. Deze ontwerpen zijn vervolgens aan de gemeente voorgelegd om te beoordelen en te vergelijken met de ervaringen elders. Hieruit zijn twee haalbare ontwerpen gekomen die de aannemer heeft voorgelegd aan zowel de bewoners van de achttien nieuwe woningen als aan de inwoners van de aangrenzende wijk.
Anita van der Neut: "De aannemer heeft de bewoners twee tekeningen gegeven met de vraag welke keuze zij zouden maken met betrekking tot de inrichting van de speelplaats. Zowel ouders als kinderen hebben meegestemd en moesten daarbij aangeven wat de reden was waarom zij voor keuze A of B stemden."
Projectontwikkelaar/aannemer Hoogendoorn: "We hebben de bewoners van zeker veertig tot vijftig huizen bij dit proces betrokken en hen gevraagd wat zij mooi zouden vinden, zowel qua inrichting van de speelplaats als de keuze voor de speeltoestellen die er moesten komen."
Van der Neut: "Als gastouder kom je natuurlijk in de hele wijk en heb je goed zicht op wat er al aanwezig is en waar nog behoefte aan is. We hebben er dan ook vooral op gelet dat er voor alle leeftijden wat te doen is."

Gericht op specifieke doelgroep

Van der Neut: "Bij de inrichting is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de ontwikkeling die zij qua leeftijdsgroep doormaken. Aspecten als het leren samenspelen, rekening houden met elkaar en voldoende uitdaging bieden, bepalen namelijk de keuze voor speeltoestellen zoals de instapduizel, een netschommel en een wipkip. Voor jongere kinderen is het zoet kunnen spelen voorlopig nog belangrijker." In de rest van de wijk ligt de nadruk op speelplaatsen voor de wat oudere kinderen. Verderop in de wijk is bijvoorbeeld onlangs een, deels tijdelijke, natuurspeelplaats geopend.

Veiligheid

Er zijn allerlei, veelal technische factoren die de positie en inrichting van een speelplaats in een wijk bepalen, bijvoorbeeld de ligging, het type afscheiding dat nodig is (bij een weg, naast huizen), veiligheid, beplanting, maar ook de ondergrond. De nieuwe speelplaats is deels gemaakt bovenop een al aanwezige, onderheide betonnen bak. Een bijkomend voordeel is dat dit deel in de toekomst niet meer zal zakken. Ook de inrichting van de speelplaats is daarop mede gebaseerd. Verzakkingen in de speelplaats zijn immers niet wenselijk in verband met de veiligheid.

Eindresultaat
Voor de opening hadden de aannemer en gastouderopvang Dol-fijn gezorgd dat alle kinderen uit de wijk werden uitgenodigd. Anita van der Neut had druk geflyerd en voor een hapje en een drankje gezorgd. Ongeveer 65 mensen waren bij de feestelijke opening aanwezig en dus heeft de nieuwe speelplaats meteen bekendheid in het dorp. Ook kinderen die wat verder weg wonen, weten de speelplaats inmiddels te vinden. De eerste reacties zijn buitengewoon positief. Anita van der Neut: "De speeltoestellen op deze nieuwe plaats werden node gemist op de andere plekken. Deze speelplaats is echt uitdagend voor de beoogde leeftijdsgroep en dat merken we direct aan de belangstelling die er voor is."

De gemeente gaat de komende jaren verder met het ontwikkelen van de andere fasen in De Wijde Wiericke. Mede door de economische crisis heeft het enige tijd geduurd voordat men verder kon met de verdere invulling van deze gezinswijk, maar inmiddels zijn de eerste woningen gerealiseerd en bewoond met een prachtige speelplaats als kloppend hart!

Tekst en beeld: Ans van Heck

Meer berichten