Logo kobr.nl

Opening van zorgboerderij Wierickerstee met koffietuin in Driebruggen

  Human Interest

DRIEBRUGGEN - De familie Van Zijtveld aan het Hoogeind in Driebruggen heeft onlangs de deuren geopend van zorgboerderij Wierickerstee met op dezelfde plek de vertrouwde koffietuin van Rianne.

Rianne van Zijtveld runde al enige jaren haar koffietuin, maar zoon Lennart had al op jonge leeftijd de droom om zijn eigen zorgboerderij te beginnen en zag in het ruim bemeten perceel van zijn ouders een uitstekende locatie. Deze droom komt nu uit en de gezamenlijke familieonderneming integreert de koffietuin in de zorgboerderij.

Combinatie

Zorgboerderij Wierickerstee biedt kleinschalige dagbesteding aan maximaal tien cliënten, waarbij huiselijkheid en gezelligheid voorop staan. Zorgboer Lennart vertelt: “De cliënten drinken gezamenlijk thee en koffie, eten samen, doen spelletjes en kunnen werkzaamheden in de keuken, tuin, op het erf of in de koffietuin doen. Ieder naar eigen kunnen en zorg op maat. Sommigen kunnen op deze manier kennis en ervaring opdoen, maar ze krijgen allemaal vooral structuur (dag, week en seizoenen) en dat geeft houvast.”

De zorgboerderij verwelkomt eenzame ouderen die van het buitenleven willen genieten, (licht)dementerenden voor een zinvolle invulling van hun dag, volwassenen met een verstandelijke beperking of psychische hulpvraag en jongeren uit het speciaalonderwijs (voor stages). Lennart: “De combinatie van zorg aan ouderen en verstandelijk gehandicapten is mooi. Ze vullen elkaar aan, helpen elkaar en ze zoeken elkaar op. Dat is zo mooi om te zien.”

De exploitatie van de zorgboerderij is in handen van Lennart van Zijtveld en hij wordt hierin ondersteund door zijn vrouw Adriana (werkt met dementerende bejaarden), vader Henk (administratie en financiën) en moeder Rianne (activiteiten en koffietuin). Allen hebben ondertussen de nodige opleidingen gevolgd en runnen de zorgboerderij als familiebedrijf.

Hart voor mensen

Lennart had al op jonge leeftijd door dat zijn hart naar zowel natuur als mensen uitging. Lennart: “Tijdens mijn middelbareschooltijd werkte ik op zaterdag bij een hovenier, dat vond ik erg leuk. Toen ik mijn maatschappelijke stage kon doen bij de zorgboerderij waar mijn zus werkte, realiseerde ik mij dat daar óók mijn hart lag. Ik krijg heel veel voldoening uit het werken met mensen omdat ik iets voor hen kan betekenen. Zodoende besloot ik de zorg in te gaan en heb ik de opleiding SAW (sociaal-agogisch werk) gedaan. Na de nodige stages in verschillende verzorgingshuizen, activiteitencentra en op een zorgboerderij wist ik wat ik wilde, namelijk werken met mensen én natuur. Zo kwam mijn ervaring met hovenierswerk weer goed van pas.” Rianne vult aan: “Al vanaf zijn opleiding gaf hij aan dat hij voor zichzelf wilde beginnen.” Henk: “Ik ben accountant en vanuit deze achtergrond vond ik het belangrijk dat Lennart dit echt wilde en het dan goed zou opzetten. Vier jaar geleden hebben we de eerste stappen gezet. We hebben de gemeentelijke procedures doorlopen en uiteindelijk konden we eind 2018 beginnen met de bouw.”

Het resultaat is een prachtig, fris en ruim gebouw waar de cliënten alle ruimte hebben en die is voorzien van een mooie keuken, een rustkamer, sanitaire voorzieningen en een grote ruimte om spelletjes te doen.

Kwaliteitseisen

Lennart: “Ik heb me aangesloten bij een landelijke vereniging van zorgboeren, waarvoor we aan de nodige kwaliteitseisen moeten voldoen.” Rianne: “We hebben allemaal de nodige cursussen gevolgd zoals BHV, en medicatie.” Henk vervolgt: “We hebben ook een cursus gevolgd waar aspecten als PR, ziektebeelden, boekhouding e.d. aan de orde kwamen. Daarnaast moesten we natuurlijk ook met de gemeente afspraken maken m.b.t. de indicaties die cliënten nodig hebben.”

Opening

Zorgboerderij Wierickerstee is sinds 2 januari dit jaar volledig operationeel en de eerste cliënten zijn al binnen. De familie Van Zijtveld hoopt later dit jaar de koffietuin te heropenen. Fietsers en wandelaars zijn dan weer van harte welkom voor een kop koffie met iets lekkers erbij of voor een heerlijke lunch. Ondertussen wordt er hard nagedacht over een officiële feestelijke opening in de vorm van een open dag.

www.zorgboerderijwierickerstee.nl
Tekst: Ans van Heck

Meer berichten