Logo kobr.nl
Dorpsteam Reeuwijk-Dorp
Dorpsteam Reeuwijk-Dorp (Foto: )

Nieuws uit dorp en wijk april 2020

  Human Interest

Dorpsteam Sluipwijk en Plassengebied

De afgelopen twee weken was het gelukkig mooi weer en veel inwoners en bezoekers waren blij even een frisse neus te halen rondom de plassen. Het kost ons allemaal natuurlijk wel wat aanpassingsvermogen om de 1,5 meter ook in de wandelpraktijk te realiseren. Gelukkig begrijpen de meeste wandelaars dat het handig is om even achter elkaar te lopen, als je tegenliggers ziet of wil inhalen. Of je houdt even in, als je op de fiets zit. Als we allemaal ook een beetje onze veranderspieren willen trainen, komt dat helemaal goed de komende tijd.

• Op het biodiversiteitpad langs de Hortemansdijk is het nu ook fijn (achter elkaar) lopen, omdat het mulle zandgedeelte aangepast is en er nu een leemlaag overheen ligt.

• Helaas is de voorjaarsmarkt op 21 maart niet doorgegaan, maar we hopen natuurlijk dat we u later weer mogen uit nodigen. Het belooft een heel leuk en, naar we hopen, wederkerend moment te zijn waar u echt Reeuwijkse producten kunt kopen en veel vragen kunt stellen aan hoveniers over gebiedseigen planten en bomen.

• Het Dorpsteam heeft mooie bijeninformatiepanelen gekregen van het informatiecentrum de Noordwester op Vlieland. Deze panelen zijn gemaakt door Naturalis voor Ecomare, doorgegeven aan de Noordwester en nu mogen wij ze beheren. In verband met de huidige maatregelen maken we nog niet bekend waar u ze op een later tijdstip kunt gaan bekijken. Maar ik kan u verklappen dat het een fantastische plek is, interessant voor jong en oud.

Wijkteam Bodegraven Noord

Het coronavirus houdt veel mensen bezig. Ook in onze wijk zijn verschillende initiatieven ontplooit zoals een appgroep per straat voor bijvoorbeeld de boodschappen en de Berenactie voor de kinderen van de basisscholen, waarbij zij in de straten op zoek gaan naar beren die mensen voor het raam hebben gezet. Let op elkaar en help waar nodig.

• De projecten van Wijkteam Bodegraven-Noord gaan door, maar in aangepaste vorm. Zo vinden de overleggen met de gemeente over de aanpassingen in het centrum online plaats.

• Het wijkteam gaat de komende weken samen met de gemeente bespreken hoe wij u als burger het best kunnen bereiken om zo ook uw mening over de toekomstige plannen te horen. Door het coronavirus is het op dit moment niet mogelijk om op het gemeentehuis informatiebijeenkomsten te organiseren. In het volgende bericht informeren wij u hier verder over.

Zonnebloemenactie

Geef kleur en vrolijkheid aan de wijk. Doe mee en win! Plant jouw eigen zonnebloemzaadjes en meet in de (na)zomer hoe hoog jouw zonnebloem is geworden. Heb je de hoogste en grootste zonnebloem? Dan win jij een leuke prijs!

Graag willen wij samen met de bewoners van Bodegraven-Noord in deze moeilijke en onzekere tijd onze wijk de komende zomer een vrolijke uitstraling en veel kleur geven, ook om het gevoel van verbondenheid in deze tijd te creëren. Daarom organiseert het Wijkteam Bodegraven-Noord een zonnebloemenwedstrijd.

Plant jouw eigen zonnebloemzaadjes, het liefst aan de straatkant, en verzorg ze goed. Denk je dat jouw zonnebloem groot en hoog genoeg is? Maak dan een foto met een meetlint ernaast zodat we goed kunnen zien hoe groot jouw zonnebloem is geworden, en mail deze naar wijkteam-noord@hotmail.com of app naar tel. 06-14843934. Uiterste datum voor het mailen van je foto: 30 september 2020. Heb je de grootste zonnebloem? Dan win jij een leuke prijs.

Stichting Werkgroep Meijebelangen

De opgelegde maatregelen vanuit onze regering in verband met het coronavirus kunnen ertoe leiden dat u een hulpvraag heeft. Daarom heeft Meijebelangen een brief gestuurd naar alle inwoners van de Bodegraafse Meije. In de brief wordt aangegeven hoe u in de Meije hulp kan vragen of hulp kan bieden aan elkaar. Als Meijenaren willen we er voor elkaar zijn. Heeft u een hulpvraag, behoefte aan advies of een luisterend oor, dan kunt u bellen met Wijnand Dijkstra via tel. 06-46570177 of Mia Dijkstra via tel. 06-52988422. Zij treden op als schakel tussen de hulpvraag en het aanbod van hulp. De brief is terug te vinden op de website www.meijebelangen.nl onder het kopje 'nieuws en archief'. Er is genoeg hulpaanbod, schroom niet om contact op te nemen.

• Vanuit Meijebelangen wonen we bijeenkomsten bij op het gebied van wonen. In deze bijeenkomsten kunnen we aangeven wat onze woonvisie is voor de Meije. Graag zouden we ruimte zien voor het creëren van een mix van jongeren en ouderen in bijvoorbeeld voormalige agrarische gebouwen, zodat ook deze groep bewoners in de Meije zouden kunnen blijven wonen. Heeft u als Meijenaar suggesties ten aanzien van de woonvisie, dan horen wij dit graag, zodat we dit ook mee kunnen nemen in de overleggen. Door de coronamaatregelen is de geplande bijeenkomst niet doorgegaan, maar wanneer dit weer kan, wordt er een nieuwe bijeenkomst gepland waarin we graag gebruikmaken van uw input.

• In de Meije wordt gebruikgemaakt van een buurtapp. Deze app wordt uitsluitend gebruikt voor urgente zaken (bijv. het melden van verdachte situaties). Wilt u ook lid worden van de buurtpreventieapp? Stuurt u dan een mail naar meijebuurtpreventie@gmail.com. Vermeld in de mail uw naam, huisnummer en mobiele nummer.

Onze volgende vergadering is op dinsdagavond 13 oktober. Heeft u punten die u graag besproken wilt hebben tijdens de vergadering of wilt u bij de vergadering aanwezig zijn? Stuur ons een e-mail, meijebelangen@gmail.com, of benader ons direct. Zie hiervoor de website www.meijebelangen.nl. Op deze website vindt u informatie over Stichting Werkgroep Meijebelangen en kunt u o.a. de notulen van vergaderingen teruglezen. Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied

Door de coronacrisis lopen ook bij ons Dorpsteam de zaken anders dan normaal. Vergaderingen zijn afgezegd en we proberen zoveel mogelijk zaken via mail af te handelen.

• Het zand bij Reesvelt II moet worden afgevoerd. Het Dorpsteam had aangegeven zich zorgen te maken over het bouwverkeer. De gemeente heeft om de belasting te verminderen hiervoor nu een aparte aan- en afvoerroute ingesteld.

• Enige tijd geleden kregen we te horen dat de geplande sociale huurwoningen in Reesvelt II niet door konden gaan, omdat de woningbouwvereniging de investering niet kon doen. Het Dorpsteam heeft aangegeven dat er geen situatie moet ontstaan waarin alleen dure woningen gebouwd worden en jongeren/senioren noodgedwongen uit het dorp moeten verhuizen, omdat er geen betaalbare woningen voor hen zijn. In maart hebben we vernomen dat er toch vijf sociale huurwoningen gebouwd zullen worden.

• Bewoners van de Reewal hadden bij het Dorpsteam aan de bel getrokken omdat er erg hard gereden wordt. Na overleg met de gemeente zijn satellietmetingen gedaan om dit te kunnen objectiveren. We zijn in afwachting van de uitkomst hiervan. Daarnaast blijkt dat bij de eerste uitwijkplaats (vanaf de Zwarteweg) bij regen een heel grote plas water blijft staan. Dit is aangekaart bij de gemeente.

• Het Dorpsteam heeft overwogen de Landelijke Opschoondag af te blazen, maar omdat het goed mogelijk was om voldoende afstand te houden, hebben we het toch door laten gaan. Er is door de vrijwilligers het nodige zwerfafval verwijderd. Onderweg werden ze regelmatig aangesproken door mensen die de actie wel konden waarderen.

• Hierbij een update over de voortgang van de geplande werkzaamheden Schinkeldijk. Op basis van de informatie die is opgehaald bij de informatiebijeenkomst voor bewoners worden geen snelheidsremmende maatregelen toegepast. De fietssuggestiestroken worden ietsje smaller, zodat auto’s minder snel geneigd zijn over de witte belijning te rijden. De uitvoering staat voor eind april/begin mei gepland. Het was de bedoeling van de gemeente om van te voren een bijeenkomst te organiseren met de aannemer, waarin betrokkenen hun wensen en eisen m.b.t. toegankelijkheid konden aangeven. Er zal door de gemeente, samen met de aannemer, een andere manier worden gezocht om de uitvoeringsplanning af te stemmen en vorm te geven.

• Voortgang geplande werkzaamheden Tempeldijk: de civieltechnische berekeningen zijn uitgevoerd. De gemeente moet in overleg met het Waterschap de volgende stap zetten. Het is nog onbekend wanneer e.e.a. concreet wordt. Dit jaar vindt wel onderhoud aan het asfalt plaats.

• Het Dorpsteam heeft enige tijd geleden bij de gemeente aangekaart dat de beschoeiing bij de Van der Veldestraat erg slecht was. De bestaande beschoeiing is onlangs verlaagd tot aan de waterlijn. De aarde is aangevuld, zodat een natuurvriendelijke oever is ontstaan.

Dorpsteam Waarder

Het coronavirus, we zijn er met zijn allen door overvallen. Ook bij het Dorpsteam is er hierdoor vertraging in de lopende projecten, daar wij gedurende de maatregelen niet meer samenkomen in vergadering. Dit wil niet zeggen dat wij niet meer voor u bereikbaar zijn. Ook in deze tijden is uw input van harte welkom en gaan wij ermee aan de slag. U kunt ons vinden op de website waarder.dorpenwijk.nl of op onze Facebookpagina
@dorpenwijkwaarder.

Via deze weg willen wij iedereen veel sterkte en gezondheid toewensen in deze lastige periode. Laten we naar elkaar omkijken en zorgen dat we eensgezind en sterker deze periode uitkomen.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug

• Al enige maanden liggen de werkzaamheden in Reeuwijk-West vrijwel stil. Gelukkig kunnen wij u melden dat de werkzaamheden in april weer starten in de John Readeckersingel, mits het coronavirus dit toelaat.

Door de budgetoverschrijding is gekeken hoe de herinrichting toch door kan gaan, maar dan gegoten in een nieuw jasje. Het is belangrijk om dezelfde kwaliteitsimpuls te blijven geven, als waarmee gestart is.

• We hebben gezien dat bij nieuwe bestrating en met name op het trottoir de tegels kapot zijn. Ze zijn gescheurd en hoekjes zijn eraf. Hiervan is melding gemaakt bij de gemeente.

• Ook zijn hier en daar bomen gekapt. Deze bomen zouden de ophoging niet overleven of zijn ziek. Hier worden uiteindelijk weer nieuwe bomen voor teruggeplaatst.

• Ondanks dat er in het gemeentehuis vrijwel niemand meer aanwezig is, hebben wij nog goed contact. Met regelmaat hebben wij even een kort telefonisch onderhoud met de wethouders en de projectleider.

• De bijeenkomsten voor het opstellen van de Dorpsvisie liggen helaas ook even stil, maar de breinen werken door! Er wordt gewerkt aan een vorm om toch contact met alle inwoners te hebben.

We denken aan jullie. 

Wie had ooit gedacht dat we met zijn allen in zoín situatie terecht zouden komen als dat we nu zitten? Wij in ieder geval niet. Het feit dat we met zijn allen zo veel mogelijk thuis moeten blijven, is best een hard gelag. Nooit geweten dat dit zo zwaar kan zijn en dan zijn we pas een paar weken onderweg.

Ook in Reeuwijk zijn er heel veel mensen die in de zorg werken, onze winkels bevoorraden en bemannen. Na het hamstergedrag dat ook in Reeuwijk heeft toegeslagen, wordt er keihard gewerkt aan het bijvullen van alle vakken.

Ook leden van het Dorpsteam raakt het. Een dochter die op vakantie was, kon met heel veel pijn en moeite en met gebruik van de media thuiskomen. Zij werkt zich nu een slag in de rondte op de IC in Gouda. We moeten niet onderschatten wat daar allemaal gaande is. Zwaar vermoeid en aan het einde van hun latijn werken zij daar keihard door om iedereen de zorg te kunnen bieden die nodig is. Artsen en verpleegkundigen die maar blijven doorgaan, gewoon omdat ze nodig zijn. Een schoondochter zag haar coschappen stilgelegd en maakt zich nu toch nuttig door te helpen in het ziekenhuis.

En dan zijn er natuurlijk nog de wijkverpleging en degenen die zorg hebben voor ouderen of voor mensen met een beperking, die hun regelmaat kwijt zijn en niet altijd kunnen bevatten wat er nu precies gaande is. Mensen voor wie geen mondkapjes en andere bescherming aanwezig is en die toch hun beroep blijven uitoefenen. Want hun cliÎnten blijven toch ook zorg nodig hebben, zeker nu kinderen en kleinkinderen niet meer mogen komen. Dit geldt niet alleen voor degenen die professionele zorg krijgen. Wat dacht u van de ouderen die zo veel mogelijk thuis blijven om risicoís te vermijden? Onze eigen huisartsen en apotheekmedewerkers die ervoor zorgen dat de medicijnen bij u aan de deur gebracht worden? Het hardwerkende personeel van de winkels die ervoor zorgen dat wij onze boodschappen kunnen blijven doen? De leerkrachten die ervoor zorgen dat leerlingen thuis aan de slag kunnen? En de ouders die verplicht thuis werken en tegelijkertijd leerkracht zijn voor hun kinderen?

Zij doen dit allemaal voor onze en hun eigen veiligheid. We zijn trots op jullie!

Vanuit ons team willen we alleen maar zeggen: we denken aan jullie, hou vol, ga zo door. Denk aan uw eigen gezondheid, maar ook aan al onze mededorpsbewoners en neem alle adviezen in acht. Wij wensen u allen een goede gezondheid, let op elkaar, help elkaar waar het kan.

Dorpsteam Reeuwijk-Brug

Lees ook

Meer berichten