Logo kobr.nl
Foto:

Ontwikkelingen werkzaamheden Nieuwerbrug

  Human Interest

NIEUWERBRUG - Aannemingsbedrijf Van der Meer BV is met de reconstructie aangekomen bij de Hoge Rijndijk in Nieuwerbrug.

De werkzaamheden aan de Hoge Rijndijk worden gefaseerd uitgevoerd, waarbij het werkgebied van de eerste fase loopt vanaf het kruispunt met de Graaf Florisweg tot Hoge Rijndijk 35. Na drie fasen eindigt het werk op het kruispunt Hoge Rijndijk-Graaf Lodewijkstraat.

Als het aanbrengen van enkele plateaus, het afwerken van de bermen en het asfalteren op de Korte Waarder zijn afgerond, is de doorgaande weg richting Weijpoort en de Bruggemeesterstraat weer toegankelijk. Het jaagpad, dat hedendaags gebruikt wordt als fietspad en niet meer om schepen voort te trekken (jagen), blijft behouden. Het wordt wel opgebroken om het opnieuw te asfalteren.

Productiefout
Helaas is er een productiefout is opgetreden bij de leverancier van de kolken. De wanden van de kolken voldoen niet aan de wensen voor de dikte. Dit betekent dat de kolken in zowel de Bruggemeesterstraat als enkele in de Graaf Florisweg opnieuw vervangen moeten worden. De gemeente is zich bewust welk ongemak dit met zich meebrengt. Er wordt alles aan gedaan om afsluitingen en andere hinder te minimaliseren. Er wordt vooraf aangekondigd wanneer en waar de kolken vervangen worden.

Meer berichten