V.l.n.r., voorste rij: wijkteamleden Marcel Bosch (voorzitter), Alfons Steeger en Arie Groenveld (secretaris/penningmeester). Achterste rij: Rina Hampel, Peter Jansz en Jan Schouten. Levi Hogendoorn ontbreekt op de foto.
V.l.n.r., voorste rij: wijkteamleden Marcel Bosch (voorzitter), Alfons Steeger en Arie Groenveld (secretaris/penningmeester). Achterste rij: Rina Hampel, Peter Jansz en Jan Schouten. Levi Hogendoorn ontbreekt op de foto. Foto: Ad van den Herik

Wijkteam Bodegraven-Zuid ziet zichzelf vooral als bemiddelaar

Human Interest Nieuws uit dorp en wijk

De leefbaarheid in de wijk verbeteren, daar draait het om: een schone en veilige omgeving, een aangename buurt om te wonen en op te groeien. Dat zijn themas waar het Wijkteam Bodegraven-Zuid voor ijvert. Wij zijn geen gekozen vertegenwoordigers van de wijk en zien onszelf daarom vooral als intermediair.’’

Het wijkteam ziet zich als intermediair, oftewel: een bemiddelaar om tussen de partijen in te staan, verbinding te zoeken en oplossingen aan te dragen. Want het gaat meestal om partijen met tegengestelde belangen, veelal wijkbewoners versus de gemeente. De voor dit interview aangeschoven wijkteamleden Marcel Bosch, Jan Schouten en Rina Hampel sommen een trits van voorbeelden op waar die tegenstellingen spelen: het geplande hotel voor arbeidsmigranten aan de rand van Weideveld (Vrijeveld), de uitbreiding van Siloah Gehandicaptenzorg aan de Broekveldselaan, het gebrekkig functionerende WKO-systeem (Warmte Koude Opslag) in Weideveld en het lang uitblijven van een bevredigende oplossing - om maar wat te noemen.

En al die tegenstrijdigheden ontstaan in de ogen van de wijkteamleden door een gebrekkige communicatie aan de kant van de gemeente en het vaak ontbreken van de wil om problemen op te lossen. De gemeente gaat te laat de dialoog aan met inwoners of betrekt hen zelfs helemaal niet bij onderwerpen die de bewoners direct raken. “Wij zien dat de gemeenteraad momenteel de burgers vaak niet vertegenwoordigt,’’ oordeelt Marcel niet zuinig over het hoogste bestuursorgaan van Bodegraven-Reeuwijk; de burgers raken het vertrouwen kwijt. Jan valt hem bij. “De gemeente ziet de wijkteams als een vorm van burgerparticipatie, maar dat is het helemaal niet.’’ Het voormalige raadslid vindt dat de gemeenteraad te weinig zijn regierol opeist en te veel naar het college van burgemeester en wethouders kijkt. Zo van: komen jullie maar met voorstellen, dan zullen wij er wel eens naar kijken.

Veiligheid
Het trio ziet de rol van het wijkteam breder dan alleen die van kritische gesprekspartner voor de gemeente. Zo spreekt Rina met trots over de behaalde resultaten op het gebied van veiligheid. “In Zuid hebben we bijna een volledige dekking met app-groepen en samen met de politie doen we veel acties.’’ Zij doelt op de acties verlichting achterpaden, veilige fietspaden, fijnstofmetingen, meldpuntverbeteringen, inwoners stimuleren tot het aanbrengen van deugdelijk hang- en sluitwerk en de wittevoetjesactie tegen inbraak en insluiping. De uitrol van de AED’s en de bijbehorende reanimatietrainingen horen er ook nog bij.

Werkgebied 

22 jaar geleden gestart als Wijkteam Broekvelden maakte het Wijkteam Bodegraven-Zuid in die ruim twee decennia een groei door. De ontwikkeling van de wijk Weideveld vanaf pakweg 2010 en het ontbreken van een goed functionerend wijkteam in de Dronenwijk zorgden voor een vergroting van het werkgebied. Dat beslaat nu circa 11.000 inwoners - best veel voor een handvol vrijwilligers. “Ieder pakt eigen onderwerpen op en daar waar nodig helpen we elkaar. We hebben het al die jaren altijd gezellig,’’ grijnst Marcel. Hij vertegenwoordigt het wijkteam nu 20 jaar. Nestor Arie Groenveld (secretaris/penningmeester) doet dat zelfs al vanaf de oprichting in 2000. Marcel becijfert dat de wijkteamleden bij sommige actuele thema’s meestal tien tot vijftien uur in de week bezig zijn. Soms zelfs nog meer. Onbezoldigd, want het gaat om vrijwilligerswerk. Vrijwillig, maar nooit vrijblijvend.

Grote themas
Op het einde van het gesprek komt het toch weer uit op de rol van de gemeente. Jan rekent voor dat Bodegraven-Reeuwijk minstens 1 miljoen euro moet bezuinigen op de leefomgeving. Dat baart het wijkteam zorgen. De budgetten zijn nu al minimaal, vindt Jan. Daarnaast komen er grote thema’s af op de wijk. Wat zijn bijvoorbeeld de verkeerstechnische gevolgen voor de Broekveldselaan bij de mogelijke aanleg van een parallelweg evenwijdig aan de A12 tussen Bodegraven en Nieuwerbrug, of bij de realisering van de zogenaamde Bodegravenboog tussen de N11 en A12? “Wij proberen vooruit te denken en willen niet achteraf dienen als een doekje voor het bloeden.’’

Meer info op: www.wijkteamzuid.nl

Leer uw wijkteam kennen
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk bestaat uit negen dorpen en wijken, ieder met een eigen dorp- of wijkteam. In deze serie presenteren de leden van de afzonderlijke teams zich aan u als lezer. Waar houden de wijkteamleden zich mee bezig? Wat proberen ze voor elkaar te krijgen? Hoe zien zij hun eigen rol en tegen welke problemen lopen zij aan?

!