John van Gemeren van Watersnip Advies.
John van Gemeren van Watersnip Advies. Foto: Stefanie Peters

Bewoners en wethouder planten 2.000 plantjes

Interview

REEUWIJK-BRUG - Het woningbouwproject De Steupel is bijna klaar. Woensdag 20 maart plantten wethouder Jan Dirk Knol en bewoners zo’n 2.000 plantjes in de natuurvriendelijke oevers.  

door Stefanie Peters

Het leek woensdag wel echt voorjaar! De zon scheen en wethouder Dirk Jan Knol, John van Gemert (de Watersnip) en communicatiemedewerkster Alicia Dessens (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) stonden klaar om de lokale pers te ontvangen bij dit bijzondere moment. In de verte waren bewoners -samen met de Watersnip- al de hele dag bezig om plantjes in de oevers bij de huizen te plaatsen. Het ging om een een zogenaamde ‘inboet’ beplanting: planten die de eerste keer niet waren aangeslagen, werden woensdag nog een keer geplant. 

Ecologisch verantwoord

De plek waar de huizen staan, was een paar jaar geleden de speelweide voor ganzen, konijnen, fazanten, ringslangen en de waterspitsmuis. Zo’n 16 jaar geleden is echter het traject voor bebouwing van De Steupel ingezet. Na meerdere keren juridisch verzet van de bewoners, die toen nog uitkeken op natuur, werd uiteindelijk toch goedkeuring gegeven aan de plannen. Plannen die in eerste instantie moesten zorgen voor financiële dekking van de Randweg. De gemeente mocht tien kavels uitgeven op twee percelen. Ter compensatie voor het bebouwen van deze twee percelen is een derde kavel speciaal ingericht voor beschermde diersoorten zoals de ring- slang en de waterspitsmuis. Ook is langs de Oudeweg nog een perceel als compensatie aangewezen. De Watersnip begeleidt het project De Steupel vanuit hun ecologische kennis. John van Gemert: “Er is echt serieuze compensatie gedaan door de gemeente. Er is een mooi natuur- en een rietperceel ontstaan. Ook zijn alle oevers natuurvriendelijk gemaakt door de beschoeiing onder de waterlijn te plaatsen. Dat betekent dat de bewoners nooit meer hoeven te vervangen. Maar dat betekent ook dat eendjes, kikkers, ringslangen ongehinderd in en uit het water kunnen. De overheid vindt het hele plan ecologisch verantwoord en dat zegt tegenwoordig heel wat, want ze zijn heel streng.” 

Inheemse planten

In totaal krijgen vijftien plantensoorten een plek op de oevers van De Steupel, denk bijvoorbeeld aan lisdodde, de gele lis, de kattenstaart en de moerasspirea. Een mooi kleurenpalet. John: “We hebben van tevoren al veel planten aangebracht. De bewoners krijgen vandaag 100 planten per perceel voor de inboet. Dat kunnen ze, als het goed is, allemaal zelf aanbrengen op punten die nog open liggen.” Dat de bewoners helpen bij het planten is het resultaat van een groeiproces. Niet iedereen was vanaf het begin enthousiast over de ecologische plannen van de gemeente, ook omdat men vaak nog druk bezig was met het realiseren van de eigen woning en alles wat daarbij komt kijken. Inmiddels is het merendeel van de kavels bebouwd en bewoond en ontstaat meer interesse in de woonomgeving. Mensen gaan actief aan de gang met de instructies die ze hebben meegekregen van De Watersnip bijvoorbeeld over hoe om te gaan met ongewenste plantensoorten. De gemeente is dan ook heel erg benieuwd hoe het er over twee jaar op De Steupel uitziet. Ontwikkelt deze locatie zich zoals zij dat hebben bedacht?

Ringslang en waterspitsmuis

De Steupel ligt naast het Natura2000 gebied. In dat gebied leven de ringslang en de waterspitsmuis. Ook op De Steupel kwamen deze dieren voor. De rust voor de dieren is waarschijnlijk wel verstoord door het bouwen, maar de dieren zijn gelukkig niet verdreven. Bij een buurman ‘lag nog een ringslang onder de mat’. En ook op het natuurperceel zijn twee hopen (waarvan eentje met eieren) van de ringslang te vinden.

Wethouder Dirk Jan Knol is tevreden. “We zien uiteindelijk dat mooi wonen, natuur, biodiversiteit, beschermde dieren gecombineerd kunnen worden.”

Nieuwe bewoners de koning te rijk

REEUWIJK-BRUG - De tien kavels van woningbouwlocatie De Steupel zijn bijna allemaal bebouwd en bewoond. Bewoners Jos Berg en Marlou de Kroon wonen inmiddels met veel plezier op hun nieuwe stek. Jos sinds medio februari en Marlou sinds een half jaar. 

Geestelijke rust

Beiden kozen zij voor deze locatie voor de natuur en het water.  Marlou: “Wij komen uit Delft. Toen we tijdens de coronacrisis niets anders konden doen dan wandelen, hebben we dit gebied ontdekt. Toen dacht ik ‘het is een paradijsje als je hier kunt wonen, dat zou perfect zijn’. En toen bleken die kavels te koop te zijn.” Als natuurliefhebber staat ze positief tegenover de plannen om het gebied ecologisch verantwoord te maken. Dat dit kan betekenen dat er misschien bij haar een ringslang op bezoekt komt is niet iets waar ze per se naar uit kijkt, maar “ze zijn gelukkig ongevaarlijk.”

Ook Jos is een groot natuurliefhebber. Als molenaar op onder andere de Weijpoortse molen is hij dagelijks omgeven door de natuur. Jos: “We hebben heel lang in Reeuwijk gewoond, met een kort uitstapje naar Bodegraven. Toen kregen we de mogelijkheid om hier een kavel te kopen. Zodoende zijn we weer terug. En Reeuwijk ligt ons zeer na aan het hart. Het is misschien wel de mooiste plek van Nederland.”

Geïntegreerd

Beiden weten dat er tegenstand was tegen het bebouwen van De Steupel. De tegenstand was niet tegen de nieuwe bewoners, maar wel tegen de plannen zelf. Oude en nieuwe bewoners hebben inmiddels al een aantal keren met elkaar kennis gemaakt. Jos: “Je ziet dat we steeds meer naar elkaar toegroeien. We hebben een kennismakingsbijeenkomst gehad met de bestaande bewoners en de nieuwe bewoners. Dat is gewoon heel goed geweest. Ook zijn de nieuwe bewoners al drie keer voor een borrel uitgenodigd bij een bestaande bewoner. En nu is het ook zwaaien en een praatje. Langzaamaan is dat geïntegreerd.

Planten bij De Steupel.
Jos en Marlou.
De Steupel 20-03-2024
John van Gemert (links), wethouder Dirk Jan Knol en Alicia Dessens.
Bewoners zijn aan het planten.

Advertentie

Categorieën