Logo kobr.nl
Huisvesting arbeidsmigranten

Ondernemer Edward Windhorst: "Wil niets liever dan huisvestingsproblematiek arbeidsmigranten oplossen"

  Politiek

Bodegraven - Edward Windhorst is één van de initiatiefnemers voor de vestiging van de arbeidsmigrantenhotels op de bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden in Bodegraven. Hij was dan ook een geïnteresseerde toehoorder bij het raadsdebat dat vorige week over de problematiek werd gevoerd. Daags na het debat vroegen wij hem hoe hij tegen de gang van zaken aankijkt.

Als directeur van Groenlandkip ervaart hij dagelijks hoe belangrijk arbeidsmigranten zijn voor zijn bedrijf en bedrijven van collega-ondernemers in onze gemeente. Voor het welzijn van de arbeidsmigranten vindt hij een goede huisvesting van essentieel belang. Hij is ook van mening dat mede hierdoor stappen kunnen worden gezet in het oplossen van de kamerverhuurproblematiek in het centrum en in de wijken van Bodegraven.

Fel debat

"Het ging er fel aan toe bij het debat over de huisvesting van arbeidsmigranten. Dat was blijkbaar nodig om het heftige debat van de afgelopen weken te kunnen afsluiten. Toch ben ik blij dat we na alle commotie met een schone lei kunnen beginnen." Edward vertelt dat hij begin vorige week de raadsleden een brief heeft gestuurd waarin hij stelt dat er rond het project een grote 'maar' is ontstaan, namelijk de 'maar' van draagvlak. "Ik wil natuurlijk niets liever dan met de bouw van een arbeidsmigrantenhotel de problemen in Bodegraven-Reeuwijk helpen oplossen en het tempo erin houden. Maar it takes two to tango. Dat is wel duidelijk geworden."

Opnieuw beginnen

Met de ervaringen van de afgelopen weken ziet de initiatiefnemer zeker kansen om opnieuw te beginnen binnen de kaders voor de nieuwe huisvesting die in de komende tijd worden gesteld. "We gaan de problematiek in de breedte bekijken: kader, locatie, beheer en ook transparantie, communicatie en meedenken vanaf het begin. Proces en inhoud zijn beide van belang. Voor mij is essentieel dat we, welke mening we ook hebben, respectvol met elkaar omgaan. Dat geldt voor bewoners uit de omgeving van de potentiële locaties, voor de bewoners die in wijken wonen waarin huizen worden opgekocht, de arbeidsmigranten, burgemeester en wethouders, de raad en alle andere betrokkenen. Dat respect verwacht ik over en weer. Ik wil dus dolgraag in gesprek, want we moeten hier met elkaar uitkomen."

Tekst: Bert Verver

Meer berichten