Logo kobr.nl
Huisvesting arbeidsmigranten

Smeerolie in proces huisvesting arbeidsmigranten

  Politiek

Bodegraven - Het college van burgemeester en wethouders is vergevorderd met het aanstellen van een onafhankelijk procesbegeleider in het dossier huisvesting van arbeidsmigranten. Deze persoon, van wie de naam nog niet bekend is zolang de contractbesprekingen lopen, krijgt als hoofdtaak om in het vervolgproces met alle partijen het gesprek te gaan voeren over de oplossingsrichtingen en de kaders voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Bodegraven-Reeuwijk.

Bij navraag bij de gemeente wordt duidelijk dat deze procesbegeleider echt onafhankelijk moet gaan opereren en niet wordt aangestuurd door het college. Gelet op de verhitte discussies tijdens de planvorming over de huisvesting van migranten, het wantrouwen dat bij veel inwoners en partijen is ontstaan en het indienen van officiële klachten over de communicatie door het college, zou de procesbegeleider een vruchtbare impuls aan de discussie moeten geven. Het zorgt op het eerste gezicht voor wat smeerolie in het langlopende, moeizame proces over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Het college laat in een Raadsinformatiebrief weten dat voor het werven van deze externe procesbegeleider een profielschets is gemaakt. In de afgelopen maanden zijn diverse kandidaten aangereikt door onder andere raadsleden, bestuurders, ambtenaren en wijkteams en is de uitvraag gedeeld binnen het netwerk van de gemeente. Op basis van de profielschets zijn daaruit drie kandidaten geworven waarmee gesprekken zijn gevoerd. Op basis van deze gesprekken is één kandidaat geselecteerd voor de rol van procesbegeleider, met wie thans afrondende contractbesprekingen worden gevoerd. Het is de bedoeling dat de procesbegeleider zich in september aan de gemeenteraad presenteert en daarbij ook op hoofdlijnen schetst hoe de participatie eruit gaat zien. In de tussentijd zal hij/zij zich goed voorbereiden op de uitwerking en uitvoering van de opdracht. Na de zomer zal de procesbegeleider zelf contact gaan leggen met inwoners die zich tot dusver hebben aangemeld of nog aan willen melden voor de participatie.

Tekst: Paul Engels

Meer berichten