Logo kobr.nl
Foto: Bert Verver

Gemeente steekt helpende hand toe bij afbouw aula begraafplaats Tempel

  Politiek

Tempel - Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor een hypothecaire lening te verstrekken aan Brouwer de Koning Uitvaartzorg B.V. voor de afbouw van de aula op de algemene begraafplaats Tempel. Het verstrekken van een dergelijke lening behoort zeker niet tot het reguliere beleid van de gemeente maar lijkt, na afweging met andere mogelijkheden, de enige mogelijkheid om het bouwproces uit het slop te trekken.

Omdat de beoogde bank voor de financiering van de nieuwbouw zich terugtrok, ontstonden er begin dit jaar betalingsproblemen en legde de aannemer van de aula in februari het bouwproces stil. Het overleg dat sindsdien gevoerd is, heeft niet tot oplossingen geleid die een spoedige hervatting van de bouw kunnen garanderen. Het college ziet de aula als een gebouw met een belangrijke maatschappelijke functie en stelt nu voor een hypothecaire lening ter grootte van 550.000 euro te verstrekken onder voorwaarde van het recht van 1e hypotheek en tegen een marktconforme rente.

Uitvaartondernemer Wiro van der Werf is blij met het feit dat de gemeente de helpende hand reikt en hoopt dat de commissie en de raad akkoord zullen gaan met het voorstel. Over de hervatting van de bouw durft hij nog geen voorspelling te doen, omdat dat samenhangt met de nog te nemen besluiten en de planning van aannemer Vergeer Bouw B.V. Het voorstel zal volgende week woensdag in de commissie Bestuur en Financiën aan de orde worden gesteld.

De gemeente heeft inmiddels ook de volgende stap gezet bij de herinrichting van de begraafplaats. Het naastgelegen weiland is aangekocht en de aannemer heeft een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden voor de aanleg van een nieuwe parkeerplaats. Als deze voltooid is, zal het niet meer nodig zijn bij uitvaarten in de berm van de Schinkeldijk te parkeren.

Tekst en beeld: Bert Verver

Meer berichten