Logo kobr.nl
Foto:

Burgemeester beëindigde commissievergadering na onenigheid

  Politiek

Op 10 juni jl. nam de raad een motie aan waarin het college van Bodegraven-Reeuwijk werd opgeroepen een keuzenotitie te maken. Op basis daarvan kan de raad beslissen welke ingrepen nodig zouden zijn om de begroting sluitend te maken. Woensdagavond stond deze notitie als enig bespreekpunt op de agenda van de commissie Bestuur en Financiën maar tot besluitvorming kwam het niet.

Kritisch

Eerst had Remco Tijssen (BBR) zich al kritisch uitgelaten over de notitie die in zijn ogen niet aansloot bij hetgeen de raad had bedoeld en het feit dat de notitie zo laat was aangeleverd.

Robin Borg, de financieel woordvoerder van de ChristenUnie, was de volgende spreker. Hij had namens zijn fractie een waslijst aan technische vragen gesteld maar vond de antwoorden die daarover binnengekomen waren op een aantal punten volstrekt onvoldoende. Toen hij op enkele onderwerpen, waaronder de subsidie aan het Evertshuis, wat dieper inging vroeg de burgemeester aan Borg zijn verhaal te beëindigen. Die gaf echter aan zijn inbreng te willen afmaken.

Een duidelijk geïrriteerde burgemeester Christiaan van der Kamp nam daar geen genoegen mee en schorste de vergadering. Na een beraadslaging achter de schermen van ruim een kwartier werd de vergadering hervat en werd het commissielid in de gelegenheid gesteld om zijn inbreng af te maken. Robin Borg had de schorsing echter benut om de gemeentewet er op na te slaan en was tot de conclusie gekomen dat de burgemeester op grond van de gemeentewet niet gerechtigd was de commissievergadering voor te zitten en vroeg om een andere voorzitter.

Frank Rijkaart (VVD) deed nog wel een poging om de zaak te sussen maar dat had weinig effect.

De discussie leidde er uiteindelijk toe dat de burgemeester de vergadering beëindigde.

Daarmee nam hij een besluit dat in de geschiedenis van de Bodegraafs-Reeuwijkse politiek rustig als uniek kan worden bestempeld.

Naar verwachting zal de keuzenotitie maandag a.s. in een ingelaste vergadering opnieuw aan de orde komen.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten