Logo kobr.nl
Els Oliwkiewicz en Robin Borg tijdens de commissievergadering
Els Oliwkiewicz en Robin Borg tijdens de commissievergadering

ChristenUnie beëindigt fractielidmaatschap van Robin Borg

  Politiek

Naar aanleiding van de gang van zaken tijdens de, vroegtijdig door burgemeester Van der Kamp beëindigde, vergadering van de commissie Bestuur en Financiën vorige week woensdag heeft de ChristenUnie het commissielid Robin Borg via een e-mailbericht te kennen gegeven dat hij uit de fractie is gezet. Vice-fractievoorzitter Els Oliwkiewicz zegt dat niet in dezelfde bewoordingen, maar bevestigt dat Borg niet meer als woordvoerder mag optreden en ook niet aan de vergadertafel mag plaatsnemen. Als reden daarvoor geeft zij de gang van zaken aan tijdens de commissievergadering van vorige week.

Teleurgesteld

Robin Borg is zeer teleurgesteld in de houding van zijn partij. "Ik had conform het Reglement van Orde recht op spreektijd en een limiet daarvoor was niet gesteld en mijn inbreng was binnen de fractie afgestemd. De vorige vergadering had ik al kritische, financiële vragen gesteld over het Evertshuis. Toen ik deze vergadering nogmaals op dat punt kwam, greep de voorzitter plotseling in terwijl ik nog maar 4.25 minuut had gesproken. Omdat het onderwerp volledig paste binnen de discussie over de keuzenotitie was dat volledig onterecht. Bovendien wist de burgemeester, als jurist, heel goed dat hij deze vergadering niet had mogen voorzitten. Dat was de reden waarom ik, op grond van artikel 82 van de gemeentewet, concludeerde dat de burgemeester, door mij het woord te ontnemen, sterk de indruk gaf niet onpartijdig te zijn. Het punt waar alles om draait is, dat men mijn kritische opmerkingen niet wil horen. Men wil mij de mond snoeren. Rond het Evertshuis gaat er al jaren veel mis en dat mag wel eens gezegd worden. Het kost de gemeenschap ook veel geld. Ik heb de indruk dat men daar totaal geen zicht op heeft."

Het, inmiddels ex-commissielid, vertelde dat hij direct na de vergadering bestuursvoorzitter Wim van Winden op de hoogte heeft gebracht. "Nog diezelfde avond kreeg ik een mailtje van de fractievoorzitter Matthijs Kortleven dat ik voorlopig was geschorst. Later hoorde ik dat ik tot het eind van het jaar geschorst zou zijn. Mij werd ook medegedeeld dat het bestuur en de fractie maandag zouden vergaderen, maar zaterdagochtend kreeg ik al te horen dat ik uit de fractie was gezet, omdat ik 'belangen' zou schaden. Ik vraag mij af wie hier werkelijk de belangen schaden."

Robin Borg beraadt zich op eventuele vervolgstappen, waarbij de gang naar de geschillencommissie van de ChristenUnie een mogelijkheid is.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten