Logo kobr.nl

Mooie financiële meevaller op grondexploitatie Weideveld

  Politiek

Bodegraven - Jarenlang is de grote bouwlocatie Weideveld aan de rand van Bodegraven een zorgenkindje geweest omdat de verkoop van bouwgrond tijdens de crisisjaren niet van de grond wilde komen. Omdat de inkomsten achterbleven bij de ramingen werden grote bedragen afgeboekt. De laatste jaren schieten de bouwplannen echter als paddenstoelen uit de grond en wordt het terrein in rap tempo volgebouwd. De woonvelden 3 en 6 zijn nu aan de beurt, maar omdat de financiële panelen aan veranderingen onderhevig zijn, moet volgens de regels een herziening van de grondexploitatie plaatsvinden voordat begonnen kan worden met het bouwrijp maken. Uit de stukken die aan de commissie Ruimte werden voorgelegd, blijkt dat de exploitatieraming naar verwachting per 31 december 2022 een positief exploitatieresultaat zal opleveren van 1,7 miljoen euro. Dat is een verbetering van circa 1,3 miljoen euro ten opzichte van eerdere ramingen dit jaar. Omdat er voor een ingecalculeerd verlies al een voorziening was getroffen van 1,1 miljoen, valt die ook vrij.

De leden van de commissie waren zeer content met het resultaat en hadden geen behoefte aan een verdere discussie, Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad en na goedkeuring is de weg vrij voor de realisatie van naar verwachting 193 huur- en koopwoningen in verschillende prijsklassen binnen de woonvelden 3 en 6.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten