Logo kobr.nl
Foto: BertVerver

Voorlopig nog geen oplossing voor financiering afbouw aula begraafplaats Tempel

  Politiek

Tempel - Op 19 februari jl. werd de bouw stilgelegd van de aula op de begraafplaats Tempel omdat de eigenaar, Brouwer de Koning Uitvaartzorg B.V. niet meer aan zijn financiële verplichtingen kon voldoen nadat een bank haar eerder toegezegde financiering terug trok.

Om de impasse op te lossen stelde het college van Burgemeester en Wethouder aan de raad voor de uitvaartondernemer een hypotheek onder voorwaarden te verstrekken. Het voorstel werd op 16 oktober jl. In de commissie Bestuur en Financiën besproken maar werd daar niet enthousiast ontvangen. SGP-er Johannes Mattiesing voegde aan de 4 onderzochte opties nog een vijfde toe en dat heeft er toe geleid dat er door het college een nieuw onderzoek wordt ingesteld naar het financieringsmodel. Vorige week zou in de raad opnieuw gesproken worden over de aula, maar dat zou, door de geheimhouding die op een aantal stukken rustte, in een besloten vergadering moeten gebeuren. Raadsnestor Henk van der Smit (SGP) vond dat geen goed idee en vond dat de discussie in de openbaarheid moest plaats vinden. Hij stelde daarom voor de stukken daarop aan te passen en het onderzoek naar de best mogelijke wijze van financiering voort te zetten. De raad ging daarmee akkoord en haalde het stuk van de agenda maar drong wel aan op spoed zodat de aula, die overigens al wel wind- en waterdicht is, kan worden afgebouwd. Naar verwachting zal de besluitvorming in januari plaats gaan vinden.

tekst: Bert Verver

Meer berichten