Logo kobr.nl

Raad wil maximum snelheid A12 omlaag brengen

  Politiek

Bodegraven-Reeuwijk - De gemeente heeft zich in het verleden, samen met andere gemeenten, ingespannen om de snelheid van het verkeer op de A12 te beperken tot 100 km/h. Met het oog op de noodmaatregelen die het kabinet moet gaan nemen om de stikstofuitstoot te beperken, achten de fracties van D66, SGP, ChristenUnie en GroenLinks de tijd rijp om opnieuw, zo mogelijk met steun van regiogemeenten, een lobby te starten om de verkeerssnelheid omlaag te brengen naar 100 km per uur.

In het verlengde van het landelijk beleid van de partij diende VVD-er Robin Kersbergen namens zijn fractie een motie in die vooral opriep onderzoek te doen naar actuele situatie op de A12 en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied factoren als luchtkwaliteit, doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid. Hoewel de insteek van de moties niet hetzelfde waren en er nog een stevige discussie volgde, kregen beide moties brede steun van de raad. Tegen de eerste motie stemden alleen de VVD-fractie en 2 leden van het CDA, tegen de tweede motie stemden GroenLinks en PvdA. Het is aan het college om de gevoelens van de raad in deze kwestie over te brengen aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten