Zorgen om financiële positie Evenementen Commissie Bodegraven

Politiek

Bodegraven - De gemeenteraad ontvangt met enige regelmaat zogeheten raadsinformatiebrieven (RIB's) waarin het college de stand van zaken over actuele onderwerpen aangeeft. Deze RIB's zijn overigens voor iedereen leesbaar op de website van de gemeente. In de raadsinformatiebrief 101, die kort voor de raadsvergadering van vorige week was verspreid, informeerde het college de raad over de zorgelijke financiële toestand van de Stichting Evenementen Commissie Bodegraven (ECB), de stichting die de voorjaarsmarkt, najaarsmarkt en Koningsdagviering in de kern Bodegraven organiseert.

Volgens de gegevens in de RIB moet de stichting rekenen op een negatief eigen vermogen van 48.578 euro eind 2019 en wordt een ontwikkeling voorzien naar een negatief eigen vermogen van ruim 76.000 euro eind 2020. Dit brengt continuïteitsrisico's met zich mee, temeer daar er nog een bedrag aan 33.000 euro aan rekeningen open staan. Het college stelt de ECB in de gelegenheid orde op zaken te stellen en heeft, om enige financiële ruimte te bieden, de jaarlijkse subsidie van 13.160 euro over 2020 al aan de organisatie overgemaakt. Het college is bereid mee te werken aan een financiële oplossing, maar heeft het bestuur wel gevraagd om met een plan voor het herstel van de financiële en vermogenspositie te komen. Ook is gevraagd door uitbreiding van het bestuur de bestuurlijke daadkracht te vergroten.

Verrast

Juist voor de raadsvergadering kwam er een reactie binnen van de ECB. Daarin spraken zij hun verbazing uit over de inhoud van de RIB. Zij stellen daarin dat het voor hen nog niet mogelijk is tekorten over 2019 en 2020 aan te geven omdat nog niet alle inkomsten, die een substantieel verschil kunnen maken, bekend zijn. Over de situatie voor 2020 melden zij dat ze met het college in gesprek zijn om te zoeken naar een stevig en gezond plan van aanpak. In de brief geven zij een aantal redenen aan die de financiële tekorten (mede) hebben veroorzaakt, zoals de overname van de organisatie van het niet renderende Beat Up festival, gestegen beveiligingskosten en teruglopende sponsoring (de inhoud van de brief is in zijn geheel terug te vinden in het raadsinformatiesysteem).

Schokkend

Hoewel het niet gebruikelijk is dat over een RIB een niet-geagendeerde discussie ontstaat, ging wethouder Dirk-Jan Knol kort in op vragen van Remco Tijssen (Burgerbelangen), die het tekort als 'schokkend' bestempelde. De wethouder kon begrijpen dat de ECB niet blij is met de brief, maar hij vindt dat er reden is voor bezorgdheid en dat er sprake is van een uitermate vervelende situatie, zeker ook voor de hardwerkende vrijwilligers die bij de evenementen betrokken zijn. Hij gaf aan dat er met ambtelijke inzet geprobeerd is de financiële situatie helder te krijgen met als basis de jaarrekeningen en de door de penningmeester aangeleverde gegevens. Hij sprak zijn vertrouwen uit in het (versterkte) bestuur, maar meldde ook uit dat het college geen aanleiding ziet om de subsidie te verhogen. "Het moet anders om uit te komen met de financiële middelen", aldus de wethouder.

Na een korte gedachtewisseling besloot de raad in samenspraak met de wethouder dat de kwestie in het nieuwe jaar op de agenda van een commissievergadering zal komen te staan voor een nadere bespreking.

Tekst: Bert Verver