Logo kobr.nl

Gemeente heeft nieuwe plek op het oog voor brandweergarage Driebruggen

  Politiek

DRIEBRUGGEN - Al sinds jaar en dag huurt de brandweer van Driebruggen stallings- en werkruimte in de gebouwen bij het voormalige gemeentehuis van Driebruggen, het latere kantoor van het bouwbedrijf Kastelein. Hier wil men woningbouw, dus de brandweer moet verhuizen.

Inmiddels leven er concrete ideeën om op die locatie de huidige bebouwing te vervangen door woningbouw. In overleg met de inwoners is voor het gebied een plan opgesteld voor de bouw van twaalf appartementen, negen grondgebonden en levensloopbestendige woningen en vijf vrijstaande woningen. Voor de realisering van dit bouwplan is het nodig dat er een oplossing gezocht wordt voor de huisvesting van de brandweer.

In overleg met de Veiligheidsregio heeft de gemeente daarvoor een perceel op het oog naast de huidige voetbalkooi. Op dat perceel, dat op korte afstand is gelegen van de huidige kazerne, zijn momenteel volkstuinen gevestigd, die op hun beurt dan kunnen verhuizen naar een ander gemeentelijk perceel in de directe nabijheid. De gemeente is momenteel bezig de ruimtelijke ordeningsprocedure voor te bereiden. De verwachting is dat de besluitvorming daarover nog dit voorjaar kan plaats vinden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten