Logo kobr.nl
Foto: Sabrina den Haag

Geen steun voor verplaatsing Aldi naar Westelijke Randweg

  Politiek

REEUWIJK-DORP - Ook na heroverweging blijft het college bij het standpunt dat de Aldi niet verplaatst moet worden naar de Westelijke Randweg. Dit besluit wordt gesteund door de commissieleden.

Vorig jaar heeft supermarktketen Aldi bij het college het principeverzoek ingediend om mee te werken aan de verplaatsing van de supermarkt in Reeuwijk-Dorp naar een locatie aan de Westelijke Randweg. Deze werd destijds door het college afgewezen, omdat detailhandel niet zou passen in de uitwerking van het gebied en omdat het een negatief effect zou hebben op het functioneren van de Miereakker en het Bruggehoofd. Ook na heroverweging bleef dat besluit van B&W ongewijzigd.

Steun gevraagd

Tijdens de schriftelijke behandeling in de commissie Ruimte bleek dat het besluit van B&W breed gesteund werd. Er ontstond wel de zorg wat een vertrek van de Aldi in plaats van een verplaatsing zou betekenen voor de leefbaarheid van Reeuwijk-Dorp. De VVD wees daarbij op de sluiting van de buurtsupers in Driebruggen en Nieuwerbrug. Hoe stond het met het vestigingsbeleid voor supermarkten?

De fractie van D66 deed de suggestie om, als er geen winkel meer in het dorp zou zijn, de inwoners een cursus online winkelen aan te bieden. CDA riep op om ook het dorpsteam en andere betrokkenen in te schakelen bij de oplossing van deze kwestie.

Bescheiden winkel

Het college gelooft dat er nog mogelijkheden zijn voor een bescheiden winkel in het dorp en wil zich actief inzetten om een ondernemer daarvoor te interesseren. Daarbij worden het dorpsteam, inwoners en bedrijven betrokken. Het college onderstreepte daarbij dat de levensvatbaarheid van een dergelijke voorziening afhangt van de bereidheid van inwoners om in het eigen dorp boodschappen te doen. Het college zegde toe het vestigingsbeleid voor supermarkten medio dit jaar te presenteren en deed ook de toezegging SAM te vragen om een cursus ‘online boodschappen doen’ te organiseren.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten