Logo kobr.nl

Gemengde meningen over vestiging van casino

  Politiek

BODEGRAVEN - Drie ondernemers hebben het plan had opgevat een speelhal/casino te vestigen op de locatie tussen La Place en GR8 Hotel aan de Goudseweg. Het college legde het initiatief voor aan de commissie Samenleving om te toetsen of de gemeenteraad bereid is het initiatief van de ondernemers te overwegen.

Gemengde meningen

De meningen over de vestiging van een casino in onze gemeente waren sterk gekant tegen het voorstel. Burgerbelangen heeft zich van meet af aan al tegen de plannen gekeerd en wees er ook nu op dat er voldoende casino’s in de regio zijn. Ook GroenLinks zag niets in het initiatief en wees op de verleiding die kan ontstaan voor (buitenlandse) vrachtwagenchauffeurs. Ook de PvdA vindt het een kwetsbare locatie, waar de openbare orde moeilijk te handhaven is en gaf het plan geen steun. Het CDA wees op de aantrekkingskracht op criminelen en de fractie van D66 aarzelde of er wel voldoende vraag is voor de voorziening. In een vrij uitvoerige reactie stelde de ChristenUnie dat de voorziening strijdig is met de inzet die op het gebied van schuldhulpverlening gedaan moet worden. Ook de SGP zag geen brood in het casino.

Alleen de VVD en de fractie Van Os waren voorstander van het casino. Die laatste kon zich vinden in het plan, als er maar goed gehandhaafd wordt. De VVD hield een slag om de arm wat betreft de wijziging van het bestemmingsplan, maar stond in principe positief tegenover het plan.

Reactie van het college

In haar reactie wees het college erop dat de gemeente nastreeft dat ondernemers zich moeten kunnen ontwikkelen en dat lokale regelgeving hen zo min mogelijk in de weg mag zitten. “Het College begrijpt de gevoeligheid van deze aanvraag maar wil ook recht doen aan een ondernemer die fors wil investeren binnen onze gemeente en te maken krijgt met lokale regelgeving.” Het college constateerde dat er zowel principiële als inhoudelijke bezwaren zijn tegen de plannen en gaat daarbij in op de wijze waarop de vergunningverlening zou moeten plaats vinden.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten