Logo kobr.nl

Steun voor verbeteringsplannen winkelcentrum Broekvelden

  Politiek

BODEGRAVEN - De gemeente heeft plannen voor een grondige aanpak van winkelcentrum Broekvelden. De plannen voor een kortetermijnaanpak en een integrale ontwikkeling op langere termijn werden vorige week breed ondersteund door de leden van de raadscommissie Ruimte.

Alle negen raadsfracties deelden de mening van het college dat het winkelcentrum en de naaste omgeving toe waren aan een grondige herwaardering. Er was ook begrip voor de keuze voor een tweesporenbeleid: op korte termijn worden een aantal knelpunten opgelost en voor de langere termijn worden ingrijpende plannen op papier gezet. In deze plannen krijgen naast het winkelcentrum ook de drie scholen en de Sporthoeve een plaats.

De raadsleden hadden vooral vragen over de aanpak op de korte termijn. Diverse fracties vroegen aandacht voor de verkeersveiligheid rond het winkelcentrum, een extra kwetsbare situatie door de directe nabijheid van de scholen. In de plannen was dat al benoemd als een zeer belangrijk aandachtspunt. Het gaat daarbij met name om het vergemakkelijken van de toegang voor grote vrachtwagens. Die moeten nu achteruit terugrijden, wat een onoverzichtelijke situatie oplevert. Dat zal straks niet meer nodig zijn.

Budget
Er waren ook vragen, in eerste instantie van de fracties PvdA en D66, over het feit dat er voor de kortetermijnoplossing een bedrag van 180.000 euro werd gevraagd buiten de begroting om, terwijl dat bedrag toch voorzien had kunnen worden. Volgens Henk van der Smit (SGP) was dat bedrag bovendien niet nodig, omdat voor dit soort bedragen juist de 'reserve grondexploitatie' in het leven was geroepen. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel gaf hem hierin gelijk.

De wethouder zegde ook toe de plannen in nauw overleg met de ondernemers en de omwonenden verder uit te werken. Hij zag daarbij ruimte voor de raad om in een latere fase nog inbreng te leveren. Daarbij wist hij te melden dat de ondernemers bereid waren een financiële bijdrage te leveren. Het exacte bedrag was nog niet bekend, maar hij schatte dat het rond de 70.000 euro zou zijn.

Het voorstel gaat als hamerstuk naar de raad.

Tekst: Bert Verver

Meer berichten