Logo kobr.nl

Gemeentegeld naar Eteck voor halve oplossing

  Politiek

BODEGRAVEN - Tijdens de gemeenteraad van twee weken geleden werd besloten 28.000 euro uit te trekken om een deel van de WKO-installatie in de wijk Weideveld te vernieuwen. Het zou een tegemoetkoming aan de inwoners zijn, volgens wethouder Oskam. Dit klopt echter niet, ontdekte de redactie van Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Bovendien is maar de vraag of de problemen met de ingreep zijn opgelost.

Al in mei hebben het college en Eteck, de beheerder van het WKO-systeem in Weideveld, afgesproken dat onder andere de 'keerkleppen' van de installatie moeten worden vervangen. Er werd afgesproken dat de gemeente de helft van de kosten voor haar rekening zou nemen voor 'keerkleppen buiten de demarcatie van Eteck', staat in een brief van het college aan Eteck van 27 mei. Dat wil zeggen: keerkleppen die in principe niet Etecks verantwoordelijkheid zijn. In een brief van 2 juni reageert Eteck 'akkoord' te gaan met de gedeelde kosten, iets wat in de vorige brief al als 'afgesproken' werd gepresenteerd. Daarbij benadrukt het bedrijf echter dat dit "noch de verantwoordelijkheid van de gemeente noch Eteck is." Pure serviceverlening dus, vindt Eteck.

In de gemeenteraad van 24 juni werd deze afspraak voorgelegd aan de raad. Wethouder Oskam beweerde dat dit een "cadeau aan de inwoners" was, aangezien dit onderhoud buiten de demarcatie van Eteck valt. Het raadsvoorstel werd met 19 stemmen voor en 4 stemmen tegen aangenomen.

Cadeau aan de verkeerde
De keerkleppen zijn echter wel Etecks verantwoordelijkheid. In een brief van Eteck aan de bewoners van Weideveld meldt het bedrijf zelf: "Tevens gaat Eteck twee keerkleppen plaatsen binnen de demarcatie van Eteck". Navraag bij een andere warmteleverancier van een vergelijkbare installatie bevestigt deze constructie: onderhoud aan de installatie is Etecks verantwoordelijkheid, tot en met de installatie binnenshuis. Slecht functionerende kleppen betekent dat Eteck deze voor eigen kosten moet repareren. De gift van de gemeente is misschien goedbedoeld, maar het is een cadeau aan Eteck, niet aan de bewoners.

Er is mogelijk nog een uitweg. Als de gift is beloofd voor keerkleppen buiten de demarcatie van Eteck, is de gemeente niets verplicht. Of dat zo is, is echter onduidelijk. Het raadsbesluit spreekt van keerkleppen 'binnen de woonhuisinstallatie op de demarcatie tussen het hoofdsysteem'. Wie is er verantwoordelijkheid voor 'op' de grens?

De woordvoerder van de gemeente laat weten de bijdrage te zien als een poging om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Het is een gunst, maar aan wie blijft onduidelijk. De woordvoerder laat er tegelijkertijd geen twijfel over bestaan: "Juridisch hebben wij geen verantwoordelijkheid in dit privaat-rechtelijk geschil."

Halve oplossing
Maar waarom moeten die keerkleppen überhaupt vervangen worden? Een voormalig beheerder van WKO-systemen legt uit dat deze kleppen kunnen 'plakken', waardoor de afrekening van warmte heel hoog kan zijn. Dit is inderdaad een veel gehoorde klacht van de inwoners van Weideveld.

De meeste klachten gaan echter over het tapwater, dat niet warm genoeg is en niet consequent. "Daar gaan de kleppen niet bij helpen," vertelt de WKO-beheerder. "Dat ligt waarschijnlijk aan de leidingen. Als het warmteverlies daar hoog is, komt het water koud binnen. Dan moet je of met een veel hogere temperatuur beginnen, of de leidingen vervangen." Er is nog werk aan de winkel dus.

Tekst: Key Tengeler

Deze publicatie is tot stand gekomen met steun van het Fonds voor Bijzondere Journalistieke Projecten. Info: www.fondsbjp.nl

Meer berichten