Logo kobr.nl
Foto:
Politici aan het woord

Hoe blus je een brand?

  Politiek

Op 16 september heeft de commissie Samenleving de Routekaart Sociaal Domein besproken. Het Sociaal Domein gaat over jeugdzorg, WMO en participatie. De routekaart bevat voorstellen om de financiën op orde te krijgen. Vanuit financieel oogpunt staat het Sociaal Domein in brand. Bodegraven-Reeuwijk is de afgelopen 2 jaar enorm veel meer gaan uitgeven dan begroot. Dit is niet meer vol te houden.

Het eerste dat je doet als iets brandt, is zorgen dat het niet overslaat. Dat dreigt in onze gemeente te gebeuren. Doordat we veel geld uitgeven aan het Sociaal Domein, dreigen andere zaken zoals wegenonderhoud of afvalinzameling de dupe te worden.

Wat is nu de beste aanpak? Het huis gecontroleerd laten afbranden of volle kracht blussen en voorkomen dat het weer in brand vliegt. Die vraag wordt beantwoord door het college in de Routekaart.

Het college kiest voor de eerste aanpak. Niets blussen, maar 70% bezuinigen op subsidies in het sociaal domein. Het afbreken van de preventie die met behulp van vele vrijwilligers is opgezet. Deze maatregel is kortzichtig en schoffeert de vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor de zwakkeren van onze samenleving.

Burgerbelangen kiest voor de tweede aanpak. Versterk juist die preventieve initiatieven. Daardoor voorkomen we dat het huis weer in brand vliegt. En in onze ogen helpen de vele vrijwilligers door die preventie nu al dat de brand niet nog groter is geworden. Onze routekaart zegt ook: blus de brand door alle aandacht te geven aan het inperken van de zorgduur en de zorgzwaarte. Daar ligt de oplossing.

Remco Tijssen

Fractievoorzitter Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk

Meer berichten