Logo kobr.nl

Veilige fietsoversteek bij bot-rotonde

  Politiek

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken in het onderzoek naar een fietsveilige ongelijkvloerse oversteek van de N11 en de N459. De provincie Zuid-Holland heeft een aantal mogelijkheden onderzocht. Er is een voorkeur voor een variant uitgesproken, die nu verder wordt uitgewerkt.

Het verkeerspunt wordt ook wel bot-rotonde of kluifrotonde genoemd, naar de vorm van de twee rotondes met het deel daartussen. Fietsers tussen Reeuwijk en Bodegraven kennen het goed: de oversteek van de op- en afritten van de N11 zijn spannend. En wil je als fietser vervolgens afslaan richting de Surfplas, dan duurt het daar weer een tijd voor je de Goudseweg, de N459, over kan. Auto’s hebben voorrang en met een beetje pech sta je minutenlang te wachten voordat je over kan steken. En dat gebeurt niet altijd veilig. Al langer werkt de provincie samen met de gemeente aan een oplossing en die wordt nu concreet.

Beste plan: middendoor
De provincie heeft een aantal mogelijke varianten op een rij laten zetten. Daarvoor zijn schetsontwerpen gebruikt van adviesbureaus en van studenten van het ROC. De verschillende opties zijn bekeken, samen met de gemeente, Veilig Verkeer Nederland en de fietsersbond. Het beste plan lijkt de variant met het fietspad dat midden door de bot-rotonde heen leidt. Het pad ligt verdiept en steekt met drie tunneltjes de twee rotondes en de Goudseweg bij de McDonalds, de N459, onderdoor.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen van Verkeer en Vervoer vindt de eerste resultaten bemoedigend. “We werken goed samen met de provincie Zuid-Holland en hebben allemaal hetzelfde doel voor ogen. Ik ben blij dat we nu zo ver zijn dat deze variant verder wordt uitgewerkt. Het is nog lang niet zeker dat er een fietstunnel komt, maar ik hoop echt dat we deze optie samen met de provincie uiteindelijk kunnen realiseren. Het lijkt een goede, veilige oplossing, voor fietsers en voor automobilisten.“

Meer berichten