Logo kobr.nl
<p>Vorige week deelden de burgemeester en wethouders mondkapjes uit op de markt in Bodegraven. De burgemeester pleit voor het verplicht dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes, winkels en supermarkten.&nbsp;</p>

Vorige week deelden de burgemeester en wethouders mondkapjes uit op de markt in Bodegraven. De burgemeester pleit voor het verplicht dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes, winkels en supermarkten. 

(Foto: Marijke Groot)

Gemeente denkt dit jaar 1,25 miljoen euro nodig te hebben voor coronamaatregelen, rijk compenseert

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - De gemeente Bodegraven-Reeuwijk verwacht dit jaar een bedrag van 1,25 miljoen euro te moeten uitgeven aan extra kosten die gemaakt moeten worden als gevolg van maatregelen die direct of indirect samenhangen van de gevolgen van COVID-19.

Tot op dit moment bedragen de uitgaven ongeveer 750.000 euro. Gelukkig staat de gemeente er niet alleen voor volgens financieel wethouder Dirk-Jan Knol, die weet te melden dat het rijk inmiddels ruim 1 miljoen euro heeft overgemaakt om de kosten te dekken en hij verwacht dat dat voor de gemeente voldoende zal zijn.

Divers
De extra kosten die gemaakt worden zijn zeer verschillend van aard. Een niet onbelangrijke post is de toename van het gebruik van het afvalbrengstation. Verwacht wordt volgens wethouder Kees Oskam dat er dit jaar zo’n 650 ton afval meer verwerkt moet worden dan waar oorspronkelijk op was gerekend. Om de grote toeloop naar het station in goede banen te leiden zijn de openingstijden verruimd hetgeen extra personele kosten met zich mee brengt. Die extra kosten zijn ook gemaakt voor het ophalen van het oud papier omdat de organisaties die dat normaal doen voor de clubkas een tijd niet ingezet konden worden.

De uitgaven, of in veel gevallen verminderde inkomsten, hebben echter ook betrekking op lagere afdrachten uit toeristenbelasting, kosten die Ferm Werk moet maken, ondersteuning van het Evertshuis en huurvermindering voor huurders/verenigingen die in de problemen dreigen te komen.

Publieksactie
Het zal de inwoners niet ontgaan zijn dat het gemeentebestuur de communicatie over de maatregelen om het virus buiten de deur te houden zeer series neemt. Afgelopen weken is er een grote stickeractie gehouden en zijn er 2000 mondkapjes uitgedeeld. Naar de mening van het bestuur kan er met de maatregelen niet lichtvaardig worden omgegaan. Burgemeester Christiaan van der Kamp, maakt zich grote zorgen en maakt melding van een verdubbeling van het aantal besmettingen in een week tijd tot 81 en enkele overlijdensgevallen. “We staan voor een heftige tweede golf, ook door de afschaling die nodig is van de reguliere zorg”, aldus de burgemeester, die eerder zelf een tijdje zijn werk moest neerleggen omdat hij door de ziekte getroffen was. Hij benadrukt dat het college ook lokaal de boodschap van ‘mensen hou je aan de regels’ nadrukkelijk wil onderstrepen en daarom de acties, met een knipoog naar de Gallische figuren die erbij gebruikt worden, heeft opgezet. De kosten die daarmee gemoeid zijn bedragen tussen de 15.000 en 20.000 euro.

Handhaving
Extra kosten worden ook gemaakt voor de handhaving van de afgekondigde regels. De handhaving en de communicatie behoren tot de bevoegdheden van de burgemeesters, de richtlijnen komen van de rijksoverheid en worden uitgewerkt door de veiligheidsregio’s. Volgens burgemeester Van der Kamp is er met grote regelmaat gecontroleerd op de naleving van de regels, zowel in de horeca als in (sport)kantines. Vastgesteld werd dat de regels in de meeste gevallen keurig werden nageleefd, slechts in twee zaken moest handelend worden opgetreden.

Tekst: Bert Verver

Beeld: Marijke Groot

Meer berichten