Stichting Veen presenteert visie ‘De Reeuwijkse Plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst’ | KOBR: het nieuws uit Bodegraven-Reeuwijk
<p>De overhandiging van de visie door Peter Blanken aan wethouder Wagner.</p>

De overhandiging van de visie door Peter Blanken aan wethouder Wagner.

(Foto: Bert Verver)

Stichting Veen presenteert visie ‘De Reeuwijkse Plassen, uniek verleden, evenwichtige toekomst’

  Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Peter Blanken, voorzitter van de stichting Verenigde Eigenaren en Natuurontwikkeling (VEEN), heeft vandaag aan wethouder Odd Wagner van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk het eerste exemplaar van de gedrukte visie ‘De Reeuwijkse Plassen: uniek verleden, evenwichtige toekomst’ overhandigd.

Het bestuur van stichting VEEN heeft vorig jaar vanuit haar gelederen een projectgroep gevormd, aangevuld met een vertegenwoordiger van stichting Adessium uit Reeuwijk, om een nieuwe visie op te stellen. Op 28 januari is deze visie met een overgrote meerderheid door het bestuur aangenomen. Voorzitter Peter Blanken zegt verheugd te zijn dat de visie met inzet van velen tot stand is gekomen. Ook wethouder Wagner is blij met de visie en wil benadrukken dat het document een belangrijke bijdrage kan leveren aan het behoud en de ontwikkeling van de waarden van het plassengebied, zowel voor de natuur als de recreatie.

De visie schetst problemen en oplossingen op het gebied van natuurontwikkeling in de gemeente op basis van vijf hoofdthema’s, te weten: Natuur, Waterkwaliteit, Recreatie, Klimaat en Wonen en Werken. Ook gaat de visie kort in op financiering, organisatie, uitvoering en planning. De visie is met name ontwikkeld om waardevolle gebieden in stand te houden en te onderhouden. Het geeft richting aan de organisatie en geeft een indicatie van de benodigde financiële middelen om een en ander te realiseren.

Op 9 maart organiseert stichting VEEN een webinar over de tot stand gekomen visie, in samenwerking met het Wageningse bureau Wing. Belangstellenden kunnen zich voor dit webinar aanmelden. Deelnemers hebben de mogelijkheid zich tot vrijdag 5 maart via deze link te registreren: www.wing.nl/reeuwijkse_plassen. De visie is komende week ook op de website van Stichting Veen, www.stichtingveen.nl, te lezen. Daar vind u ook een uitnodiging voor deelname aan het webinar. Daarnaast ontvangen leden van de klankbord groep in de komende tijd een uitnodiging en een gedrukt exemplaar van de visie.

Over stichting VEEN

VEEN wil alle gebruikers bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het Reeuwijkse Plassengebied. VEEN heeft als doel om op aanvraag vaarontheffingen te verlenen om te varen op de Reeuwijkse plassen. De gelden vanuit de vaarontheffingen vloeien na aftrek van de verwerkingskosten weer terug in het gebied door middel van subsidies voor onder andere de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Daarnaast is in samenwerking met de provincie Zuid-Holland een groot project gefinancierd en uitgevoerd om legakkers in diverse plassen te plaatsen en de Kerfwetering en diverse eilanden in de Elfhoeven en s’ Gravenbroekse plas op te knappen.

Stichting VEEN vertegenwoordigt een hele hoop partijen die gebruik maken van het buitengebied: de Samenwerkende Watersportverenigingen Reeuwijkse Plassen, Eigenaren Vereniging De Sluipwijkse Plassen, Reeuwijkse Vereniging van Watereigenaren en Rechthebbende Gebruikers, Vereniging Natuurbehoud Plas ’s-Gravenkoop, gemeente en gemeenteraad.

Meer berichten