Nieuws uit dorp en wijk

Nieuws uit dorp en wijk - maart 2021

  Politiek

Dorpsteam Reeuwijk-Dorp, Tempel en buitengebied
Naast de reguliere werkzaamheden als het monitoren van lopende zaken, ontwikkelde het dorpsteam de afgelopen maanden een Dorpsvisie 2020-2030. Wij vinden dat heel belangrijk, omdat we de gemeente hiermee kunnen laten weten wat de inwoners van ons werkgebied belangrijk vinden voor nu én in de toekomst. We hopen daarmee invloed uit te oefenen op het toekomstige beleid van de gemeente in de periode 2020 – 2030. Omdat een dorpsvisie geen stuk moet worden dat gaat over wat de dorpsteamleden zelf belangrijk vinden, hebben we hiervoor ondersteuning gezocht van niet-dorpsteamleden. Daarnaast hebben we geprobeerd door middel van enquêtes zoveel mogelijk de mening van de inwoners van ons werkgebied over allerlei thema’s te peilen. Inmiddels zijn we bijna zover dat de concept-Dorpsvisie gereed is. Doordat we vanwege corona mensen niet fysiek hebben kunnen spreken, missen we daarin mogelijk wat nuance. Die hopen we nog aan te brengen door de concept-Dorpsvisie middels een webinar voor te leggen aan de inwoners. Zij kunnen er dan op reageren en eventueel vragen stellen. Na het webinar worden de reacties verwerkt en maken we een definitieve versie voor alle inwoners.

Bent u nieuwsgierig naar de Dorpsvisie en/of wilt u meepraten? Meld u dan via de website www.reeuwijkdorp.nl aan voor het webinar op donderdag 25 maart 2021 van 20.00 tot 21.30 uur. Het gaat tenslotte ook om uw toekomst!

Wijkteam Bodegraven-Noord
De afgelopen tijd is er digitaal vergaderd. Omdat dit natuurlijk minder leuk is dan elkaar echt zien, is er niet zoveel vergaderd.

Verkeersplan 2.0
Voor de komende tijd gaat de gemeente aan de slag met het parkeren in het centrum. Zeer binnenkort wordt er gestart met het aanpassen van het parkeren bij de Jumbo. Er komt een ingang naast de ingang van de parkeergarage en een uitrit bij de Nieuwe Markt. Het gebruik van deze parkeerplaats verbetert hierdoor. Je hebt straks de keuze om van de parkeergarage gebruik te maken of buiten te parkeren. Ook wordt er gewerkt aan een mooie, groene uitstraling voor schaduw en verkoeling in de zomer.

Gezond leven en gezond blijven in onze wijk
Nadat in 2020 het lokale sportakkoord is gelanceerd, is in 2021 het preventieakkoord voor de gemeente Bodegraven-Reeuwijk aan de beurt. Het preventieakkoord heeft als doel dat inwoners gezondere keuzes maken, waardoor ze minder ziek worden, minder zorg nodig hebben en het goede voorbeeld geven aan hun kinderen. Het preventieakkoord zal gaan over het verminderen van alcoholgebruik, roken en overgewicht.

Andere zaken die spelen voor onze wijk:
• Enquête Dorpsvisie via de link: nl.surveymonkey.com/r/dorpsvisiebodegraven of via onze site bodegraven-noord.dorpenwijk.nl
• Discussie arbeidsmigrantenrapport op 9 maart.
• Het wijkteam is betrokken bij het opzetten van glasvezel in de wijk.

www.dorpenwijk.nl 

Meer berichten