Positie arbeidsmigrant, huisvesting elders

Politiek

BODEGRAVEN-REEUWIJK - Het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd hoe het verder wil met het onderwerp arbeidsmigrantenhuisvesting: een pilot met harde en zachte voorwaarden en voortzetting van het flankerend beleid.

Het voorstel is in lijn met de sfeer van het rondetafelgesprek van 9 maart. In dit rondetafelgesprek werden deze voorwaarden besproken uit het rapport ‘Kaders en oplossingsrichtingen voor de huisvesting van arbeidsmigranten’, dat het resultaat is van een participatieproces onder leiding van een externe procesbegeleider. De pilot krijgt drie harde eisen mee: maximaal 100 bedden per locatie; een huurcontract dat ten minste één maand doorloopt na afloop van een arbeidscontract, zodat de hurende arbeidsmigrant tijd heeft ander onderkomen te zoeken; en minstens voldoen aan het keurmerk van Stichting Normering Flexwonen (SNF) ‘met een plus daarop’.

Aan acht andere voorwaarden die in het rapport zijn voorgesteld moet de pilot ‘zoveel mogelijk’ voldoen. Deze voorwaarden hebben betrekking op de locatie van de huisvesting, de duur van het project, de mogelijkheid tot ontspanning op het terrein en het beheer van de locatie.

Verbinding met centrum Bodegraven
Het college voegt nog twee voorwaarden toe: wonen en werken mogen niet bij dezelfde ondernemer liggen en minstens 75 procent van de bedden moet worden gevuld met arbeidsmigranten die van ‘elders in de gemeente’ verhuizen. Om dat laatste te bereiken wordt van een initiatiefnemer samenwerking verwacht met pandeigenaren in het centrum van Bodegraven, waar sommige arbeidsmigranten nu in slechte omstandigheden wonen. In de verwoording van de randvoorwaarde wordt het centrum echter niet expliciet genoemd. Het is ook niet geheel duidelijk of deze twee aanvullende voorwaarden ‘hard’ of ‘zacht’ zijn.

Naast het opzetten van de pilot zet het college het ‘flankerend’ beleid door. Dit gebeurt in de vorm van handhaving op kamerverhuur, striktere inschrijving van arbeidsmigranten in de Basisregistratie Personen (BRP) en het opzetten van een informatiepunt voor arbeidsmigranten.

Vervolg
De bal ligt nu bij de raad. Als die akkoord gaat met de huidige opzet, wordt de pilot verder uitgewerkt. Het college nodigt dan marktpartijen uit om met initiatieven te komen. Daarnaast wordt een klankbordgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van wijkteams, ondernemersplatforms en de Poolse gemeenschap. De klankbordgroep kijkt mee met het hele proces.

Op 7 april vergadert de commissie Bestuur & Financiën erover.

Tekst: Key Tengeler