Afbeelding

De waarnemer

Politiek Politici aan het woord

De commissaris van de Koning heeft een knoop doorgehakt. Er komt een waarnemer in Bodegraven-Reeuwijk: Erik van Heijningen. Bepaald geen lichtgewicht. Erik heeft ruime ervaring in het openbaar bestuur. In de periode 2006-2010 had ik als voormalig wethouder contact met Erik als gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland over de vervanging van de oude tweewieker van Coöperatie De Windvogel. Erik stond er niet onwelwillend tegenover om deze locatie als onderzoekslocatie op te nemen in het provinciaal beleid. Uiteindelijk kwam het er niet van, omdat de gemeenteraad in 2008 anders besloot. Ook toen al was wind op die plek geen appeltje-eitje. 

De gemeenteraad heeft onlangs de Regionale Energiestrategie Midden-Holland vastgesteld. In lijn met de andere gemeenten in de regio heeft Bodegraven-Reeuwijk gekozen voor een oplossing met veel zonnepanelen. Natuurlijk, zon op bedrijfsdaken en stallen ligt voor de hand, maar er zal ook zon op land moeten komen. En, als dat niet genoeg is, zijn windmolens nodig. De provincie heeft de zeven RES’en in Zuid-Holland ook vastgesteld, met per RES een aantal kanttekeningen, waaronder terughoudendheid met wind in het Groene Hart. De tegenstanders van wind kunnen opgelucht ademhalen. Die windmolens staan er voorlopig niet. Maar ik ben er minder opgelucht over. Het klimaat stoort zich niet aan tegenstanders. Wereldwijd is er consensus dat het klimaat sneller verandert dan verwacht. Zowel droogtes als overvloedige neerslag worden heftiger. 

Ik hoop dat Erik van Heiningen een bijdrage wil leveren aan een evenwichtige afweging van belangen en de PvdA gunt hem daarin alle steun en support die nodig is.

Jan Bouwens
Commissielid PvdA

!