Afbeelding

Macht en tegenmacht

Politiek Politici aan het woord

Weet u al op wie u gaat stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart? Ik zal eerlijk zijn, 4 jaar geleden maakte ik die keuze pas in de rij voor het stemhokje. Lokale politiek deed me niet veel. Noem het voortschrijdend inzicht, maar de afgelopen 4 jaar heb ik gemerkt dat juist de lokale politiek ertoe doet. Kijk om u heen en u zult zien dat uw directe omgeving voor het merendeel tot stand is gekomen door lokale besluitvorming. Door enkele voorstellen vanuit het college ben ik onze lokale politiek, en de gemeenteraad in het bijzonder, gaan volgen. Achtergronden ben ik gaan uitzoeken en waar nodig sprak ik in bij de gemeenteraad. Dit alles bleek nog niet zo eenvoudig als burger. 

Wat me opviel, was dat van veel gemeentelijke overleggen geen gespreksverslagen waren. Belangrijke raadsinformatiebrieven en collegebesluiten kwamen pas in de laatste week voor een reces en andere belangrijke stukken of de beantwoording van raadsvragen vaak pas op de dag van de vergadering zelf. Was er dan een stemming in de raad, dan kon je vooraf de uitslag al invullen. Geregeld kreeg ik tijdens mijn zoektochten naar antwoorden te horen dat (niet alleen) lokale politiek ondoorgrondelijk is. Waarom dan mijn keuze om me verkiesbaar te stellen? Juist vanwege bovengenoemde.

De begrippen ‘macht en tegenmacht’ zijn landelijk weer helemaal hip, terwijl ze, in mijn optiek, altijd het fundament van onze democratie zouden moeten zijn geweest. Raadsleden die opkomen voor de belangen van hun burgers, kritisch zijn en doorvragen waar nodig ongeacht de politieke kleur. Hierin valt nog veel te winnen in onze gemeente. Dat is waarvoor ik en Burgerbelangen Bodegraven-Reeuwijk staan.

Voor nu wens ik u het allerbeste voor 2022 en veel wijsheid in uw keuze aan wie u het vertrouwen geeft voor de komende 4 jaar op 16 maart.

Levi Hogendoorn