Afbeelding

Bouwen aan de toekomst

Politiek Politici aan het woord

Bijna vier jaar geleden ben ik gekozen als gemeenteraadslid. Deze jaren zijn omgevlogen. Ik kon mij uitspreken over heel veel thema’s. Ik heb de nodige groepen en individuen kunnen ondersteunen. Altijd vanuit mijn sociaal democratische visie. Opkomen voor onze inwoners die het minder goed getroffen hebben. Weten dat solidariteit in veel gevallen niet zomaar ontstaat, maar dat je dat moet organiseren. Zuinig en verstandig omspringen met ons publieke geld, want inwoners met de smalste portemonnee worden het eerst en het stevigst getroffen bij bezuinigingen. In mijn visie zijn inwoners per definitie altijd uitgangspunt. De gemeente moet naast de inwoners staan in lastige tijden. De weg wijzen naar de oplossing. Betrouwbaar, benaderbaar, transparant en toegankelijk zijn. Zich inzetten voor hen die dat zelf niet zo gemakkelijk kunnen. Elke inwoner mag van haar overheid verwachten dat deze betrouwbaar is. Dat, als je wat te melden of te vragen hebt, je serieus genomen wordt. Ik heb ervaren dat daar ook in onze gemeente nog veel op te winnen is. 

Ik begrijp dat veel inwoners niet gemakkelijk de stap maken naar het gemeentehuis, een wethouder of een raadslid. Ik wil dat dat gemakkelijker wordt. Dat kan eenvoudig. In onze gemeente hebben we een prachtig netwerk van Huizen van Alles. Deze voorzieningen kunnen nog veel meer ingezet worden voor het wijkgericht werken. Ontmoeting met wijkbewoners, maar ook een plek waar je het gemeentebestuur, ambtelijk medewerkers en raadsleden kan treffen. Vanzelfsprekend vraagt dat organisatie. Die tijd en aandacht betaalt zich altijd terug.

De PvdA gaat zich daar nog meer voor inzetten. Maar niet alleen dat. Op onze website www.bodegravenreeuwijk.pvda.nl vindt u al onze plannen voor de komende vier jaar.

!