27 woningen op voormalige Welkoopterrein

  Politiek

BODEGRAVEN

Na een voorbereidingsperiode van bijna 10 jaar lijkt er eindelijk zicht te komen op de herontwikkeling van de voormalige Welkoop-locatie aan de Doortocht in Bodegraven. Met ingang van 19 mei wordt het ontwerpbestemmingsplan voor die locatie ter inzage gelegd. Het plan omvat de bouw van 27 grondgebonden woningen (geen appartementen). De keuze voor grondgebonden woningen is mede bepaald door de belangen van de naastgelegen molen De Arkduif.

door Bert Verver

Wethouder Jan Leendert van den Heuvel is blij dat aan het eind van de huidige collegeperiode toch zicht is op een mooie invulling van het terrein, dat al jaren bij velen een doorn in het oog is door de verrommelde aanblik. In een toelichting op het plan geeft hij aan dat de gesprekken met de ontwikkelaar veel tijd in beslag hebben genomen, omdat gemeente en ontwikkelaar op een andere manier naar duurzaamheid keken. “Uiteindelijk is de ontwikkelaar volledig meegegaan met de eisen die we als gemeente gesteld hebben om het terrein klimaatadaptief in te richten. Dat betekent onder andere dat de woningen niet meer op het gasnet worden aangesloten. Ook worden de woningen en bergingen voorzien van groene daken en krijgen de parkeerplaatsen een waterdoorlatende verharding. Het plan omvat 51 parkeerplaatsen, die deels op eigen terrein en deels in de nabije omgeving worden gecreëerd. Door deze maatregelen en door de aanplant van extra bomen is het mogelijk het nieuwe wijkje een groen karakter te geven.”

Binnen het plan worden drie middeldure huurwoningen (maximale aanvangshuur van 950 euro per maand), veertien vrijesectorhuurwoningen (maximale aanvangshuur tussen de 950 en 1150 euro) en tien vrijesectorkoopwoningen gebouwd. De huurprijzen zijn gebaseerd op het prijspeil van 1 januari 2021. In het project was geen ruimte voor sociale woningbouw, maar voor die woningen wordt in een ander project gecompenseerd met extra sociale woningbouw.

Zienswijze

Gedurende zes weken is het voor iedereen mogelijk zienswijzen tegen het plan in te dienen. Volgens de planning van de ontwikkelaar worden de woningen in het derde kwartaal van dit jaar toegewezen aan de toekomstige bewoners en kan begin 2023 de bouw starten. Door de hoogteverschillen in het terrein zal de egalisatie van het bouwterrein nogal wat tijd vergen. Daardoor wordt de bouwtijd ingeschat op 1,5 jaar.

Dronenhoek

Ook de planvoorbereiding voor de omvorming van het oude bedrijventerrein Dronenhoek vordert gestaag, volgens wethouder Dirk-Jan Knol. Op dit terrein rond de Oud-Bodegraafseweg nabij de N11 worden 290 woningen gebouwd. Het stedenbouwkundige plan voor dit gebied is vorig jaar al door de raad vastgesteld. De verwachting is dat de gemeente en de drie ontwikkelaars binnen niet al te lange tijd de overeenkomst ondertekenen. Daarna kan het ontwerpbestemmingsplan ter visie worden gelegd. 12 procent van het aantal woningen wordt een sociale huurwoning en 12 procent valt in de categorie ‘goedkope koop’. Het is de verwachting dat na het definitief worden van de plannen de bouw van dit grote project gespreid over een periode van 4 jaar zal plaatsvinden.

Meer berichten